Vi opbygger en alliance af gode naboer og handlekraftige fællesskaber på Nørrebro og Nordvest.

Nørrebro-Nordvest er Københavns mest levende og mangfoldige bydel. Både berømt og berygtet for vores stærke fællesskaber – fra arbejderbevægelsen og kvindebevægelsen til de lokale kirker og moskéer.

Men vi kan ikke tage tidligere tiders fællesskab og sammenhold for givet. Mange af de gamle fællesskaber, der har præget lokalsamfundet, er bygget på en antagelse om, at vi alle ligner hinanden. At vi alle spiser den samme mad, har den samme tro og er medlemmer af de samme foreninger. Men det kan man ikke antage i en bydel, hvor op mod 25% af borgerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere og flygtninge fra ikke-vestlige lande.

I dag er der kun få fællesskaber på Nørrebro og Nordvest, hvor nye og gamle danskere mødes på tværs af social baggrund, holdning, uddannelse, religion og etnicitet. Det leder til manglende indbyrdes forståelse, og udfordrer sammenhængskraften og demokratiet i vores lokalsamfund. Det leder til fremmedgørelse, fordomme og radikalisering i et kvarter, der i forvejen er et af de mest udsatte lokalområder i Danmark – præget af utryghed, arbejdsløshed og manglende demokratisk deltagelse.

Derfor har vi startet MEDBoRGERNE. Det er en alliance af alle gode naboer på Nørrebro og Nordvest, der kan knytte vores fællesskaber tættere sammen, så vi ikke bare kan rumme, men også styrkes af vores indbyrdes mangfoldighed.

Vi er inspirerede af lignende borgeralliancer i bl.a. USA, Canada, Tyskland og Storbritannien. F.eks. samler den britiske borgeralliance Citizens UK over 300 organisationer og titusindvis af lokale borgere på tværs af religion, social baggrund og etnicitet omkring sager som f.eks. levedygtige lønninger, trygge gader og værdige vilkår for asylansøgere. Derved styrker alliancen ikke blot relationer i lokalsamfundet, men også den demokratiske handlekraft blandt de borgere og fællesskaber, der ellers ikke bliver hørt.

Vi vil samle alle de lokale fællesskaber – frivillige foreninger, kirker, moskéer, skoler, fagforeninger og engagerede borgere – der vil være med til at gøre livet på Nørrebro og Nordvest endnu bedre. Alle de fællesskaber, har mod på at forpligte sig på at arbejde sammen om at udvikle løsninger på de problemstillinger, som påvirker os alle.

Vær med til at skabe fremtidens Nørrebro-Nordvest sammen med os!


Vær med Spred budskabet

get updates