Mærkesager

Opbygningen af en lokal, bredt forankret borgeralliance er en organisk og langsigtet proces. Målet er ikke at tilbyde ydelser, der kan løse lokale borgeres problemer for dem, men i stedet gøre dem i stand til at løse deres egne problemer.

Grundreglen for community organising er “aldrig at gøre for andre, hvad de kan gøre for sig selv”. Derfor skal en lokal borgeralliances succes måles ud fra, hvordan lokale borgere og fællesskaber bliver i stand til selv at finde frem til de fælles problemstillinger, der fylder i deres hverdag. Og hvordan de sammen lærer at afklare, udvikle og gennemføre deres egne løsninger på disse problemer.

Derfor kan vi ikke på forhånd sige hvilke mærkesager, en sådan borgeralliance vil vælge at sætte fokus på – og hvilke løsninger de vil udvikle.

Men vi kan give eksempler på, hvordan sådanne mærkesager kan se ud. Denne video fortæller historien om, hvordan London Citizens identificerede, udvalgte og arbejdede på en mærkesag omkring de olympiske lege i London i 2012:

Og vi kan give et par tænkte eksempler på mærkesager, som en lokal borgeralliance i Nørrebro-Nordvest kunne vælge at tage fat på:

1. En stærk og mangfoldig folkeskole
I visse folkeskoler på Nørrebro–Nordvest er over 80% af eleverne to-sprogede, og ofte kommer en stor andel af dem fra ressourcesvage familier, hvilket gør, ressourcestærke forældre ofte fravælger at sætte deres børn i de lokale folkeskoler til fordel for privatskoler. Dette skævvrider elevsammensætningen yderligere, og skaber mere opdelte og adskilte kvarterer.

Derfor har forældreforeningen Brug Folkeskolen siden 2003 arbejdet for at rekruttere ressourcestærke familier til at sætte deres børn i den lokale folkeskole. For på den måde at sikre mere mangfoldige skoler, der styrker den lokale sammenhængskraft. Brug Folkeskolen er allerede aktive på Nørrebro og Nordvest, men de vil stå stærkere ved at indgå i en alliance med andre lokale civilsamfundsorganisationer, hvis ressourcer og netværk vil kunne styrke foreningens indsats for at skabe bedre vilkår for de lokale skoler.

2. Trygge gader gennem dialog
For mange borgere i udsatte boligområder som Nørrebro-Nordvest er politiet en lige så stor kilde til utryghed og bekymring som de lokale kriminelle.En lokal borgeralliance kan mindske denne utryghed ved at opbygge relationer og tillid mellem politiet og medborgere med anden etnisk baggrund end dansk. Alliancen vil kunne hente inspiration hos den målrettede indsats, som Fyns Politi iværksatte for at i det udsatte boligområde Vollsmose. Her afholdt politiet en lang række dialogmøder med stærke indvandrernetværk og -foreninger, og har derigennem nedbrudt gensidige fordomme og skabt grobund for mere tillid og samarbejde mellem politiet og borgerne.

Den afgørende læring fra projektet har været ikke kun at arbejde med de allermest udsatte eller kriminelle beboere i Vollsmose, men i stedet fokusere på de ressourcestærke beboere, der ønsker at gøre deres lokalområde tryggere og mere indbydende. Ved at iværksætte et lignende samarbejde med Københavns Politi, kan en lokal borgeralliance skabe grundlag for bedre samtaler og større tryghed i relationen mellem lokale borgere og politiet.

3. Værdig velkomst af flygtninge

Københavns Kommune skal i løbet af 2016 modtage 335 flygtninge. Men mange andre nytilkomne flygtninge kommer igennem kvarteret. Både i de mange lokale sprogskoler, kirker og moskeer, der giver asylansøgere trygge steder at mødes og lære danskere i den sårbare første tid i landet.

En lokal borgeralliance vil ikke alene kunne styrke samarbejdet mellem disse institutioner, men også skabe forbindelser til lokale arbejdsgivere, frivillige sociale organisationer, der kan støtte nyankomne flygtninge med arbejde, bolig og netværk, så de hurtigst muligt kan finde sig til rette i deres nye lokalsamfund. Alliancen vil også kunne lægge politisk pres for at sikre værdige vilkår for flygtninge i asylcentre og i behandlingen af asylsager – på samme måde som Citizens UK har gjort det i Storbritannien.

  • published this page in Om Medborgerne 2017-02-15 10:23:05 +0100

Vær med Spred budskabet

get updates