Medlemsorganisationer

Medborgerne er en lokal borgeralliance bestående af stærke lokale fællesskaber på Nørrebro og Nordvest.

Hvis din organisation står på listen herunder, er du allerede medlem af Medborgerne gennem din organisation. Kontakt os for at høre nærmere og få adgang til de fordele, der følger med din organisations medlemskab.

 

Medborgernes medlemsorganisationer:

Fritidsakademiet – socialøkonomisk virksomhed, der gør udsatte unge jobparate og sikrer dem fritidsjobs. Arbejder pt. primært med unge mellem 13 og 17 på Nørrebro.


Kirken i Kulturcenteret – Københavns største multikulturelle frikirke der udover den store danske menighed også omfatter bl.a. thai, filipino og afrikanske menigheder.


Miljøpunkt Nørrebro – NGO, der gennem lokale miljø- og klimaprojekter, samt politisk interesse-arbejde arbejder for et grønnere Nørrebro.


Mellemfolkeligt Samvirke – NGO, der arbejder med udvikling og oplysning over hele verden. I Danmark sætter MS særligt fokus på uddannelse i rettigheder og anti-diskrimination blandt asylansøgere, unge og skoleelever.


Følgeskabet – socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med forældreinddragelse i daginstitutioner.


RessourceCenter Ydre Nørrebro – lokalt aktivitetscenter for Haraldsgadekvarterets ca. 600 børn og unge mellem 13 og 18 år. Lægger hus til 6 foreningers engagement i kvarteret.


Tro i Harmoni – interreligiøs forening, der har sit udspring i det mangfoldige liv på Nørrebro-Nordvest. Har netværk og medlemmer fra bl.a. kristne, jødiske, muslimiske, buddistiske og sikh-fællesskaber.


Red Barnet Ungdom København –  Red Barnet Ungdoms største lokalforening, der gennem 30 projekter og med over 350 frivillige arbejder for at gøre en forskel for børn i København.


Imam Ali moskéens danske afdeling – Danmarks største shia-muslimske moské med den flotte og letgenkendelige turkise kuppel på Vibevej. Det er primært moskéens dansk-talende afdeling, der har engageret sig i Medborgerne.

 

FDF K9 Nørrebro – lokal spejdergruppe, der samler ca. 70 børn i alderen 5-12 år og deres forældre om kreative friluftsaktiviteter, der giver livsmod og glæde.

 

Professionshøjskolen Metropol – uddannelsesinstitution med lokale undervisningstilbud på bl.a. Sigurdsgade og Tagensvej. Som samlet institution har Metropol 10.000 studerende og 1.100 medarbejdere.

HK Service Hovedstaden – den største af de fem afdelingssektorer under fagforeningen HK Hovedstaden, og organiserer 24.300 medlemmer inden for sundhed og velvære, turisme og transport, orga- nisationer og privat service. Heraf er ca. 1500 bosiddende på Nørrebro og Bispebjerg.
 

Vil I være også være med i Medborgerne?

Læs mere om hvordan jeres fællesskab eller organisation kan blive medlem her.


Vær med Spred budskabet

get updates