Om Medborgerne

Medborgerne arbejder for at organisere civilsamfundets mangfoldige fællesskaber, så de sammen kan arbejde for det fælles bedste.

Medborgerne er organiseret som en forening, stiftet af Michael WulffRuth Gøjsen og Andreas Lloyd i 2015.

Vi har taget initiativ til Medborgerne, fordi vi ønsker at forny og styrke civilsamfundets fællesskaber og bekæmpe den magtesløshed, som stadig flere danskere føler i deres hverdag.

Med inspiration fra England og USA tager vi udgangspunkt i tilgangen community organising. Denne tilgang fokuserer på at opbygge bredt forankrede, lokale borgeralliancer. Disse borgeralliancer samler lokale fællesskaber på tværs af tro, social baggrund, fag, fritidsinteresser, alder og foreninger, styrker deres medlemmers demokratiske handlekraft, og gør dem i stand til at gå sammen og skabe forandringer – ikke på trods af, men i kraft af deres indbyrdes forskellighed og mangfoldighed.

Medborgerne er en katalysator, der kan igangsætte og understøtte opbygningen af sådanne lokale borgeralliancer. Vores første mål er at opbygge en lokal borgeralliance i København, og dermed skabe det eksempel, som andre i Danmark kan lære af og som kan være med til at inspirere til nytænkning og udvikling af civilsamfundets rolle i det 21. århundrede.

I perioden 2016 til 2018 vil vi med midler fra Tryg Fonden opbygge Danmarks første lokale borgeralliance i København N-NV. På sigt ønsker vi at opbygge et netværk af sådanne lokale borgeralliancer, der kan samle hele det danske civilsamfund. Vores vision er, at Medborgerne kan blive for civilsamfundet, hvad Dansk Erhverv er for markedet: En samlende magtfaktor for det fælles bedste.

***

Tak til


Vær med Spred budskabet

get updates