Community organising i Stockholm

D. 17.-20. oktober var Michael og Andreas i Stockholm for at besøge Medborgernes søster-initiativ Citizens Sweden, og være med til at stå for to to-dageskursusforløb i community organising for lokale organisationer og aktive borgere.

Citizens Sweden arbejder på at organisere en lokal borgeralliance i det nordlige Stockholm i lokalområdet Järva, der bl.a. dækker bydelene Kista, Rinkeby, Akalla og Husby, der er blandt de mest kulturelt mangfoldige dele af byen.

Citizens Sweden er forankret hos Kista Folkhögskola – en højskole, der blev startet i 2007 af lokale muslimske organisationer, og som således er den første højskole i Skandinavien med en muslimsk vinkel på højskolernes tradition for folkeoplysning. Skolens lokaler fungerer også som lokalt mødested og forsamlingshus, og foruden skolens faste undervisning rummer den også en moské, en café, en bengalsk restaurant, forsamlingslokaler, en ugandisk kirke, en lang række migrantforeninger og meget mere.

På Kista Folkhögskola ser de community organising som en naturlig forlængelse af deres arbejde med at opbygge en fælles platform for de mange lokale fællesskaber i lokalområdet. Og ligesom vi har de været på kursus hos den britiske borgeralliance Citizens UK, og har siden sparret med dem om, hvordan man bedst kan introducere community organising i en skandinavisk kontekst.

I forlængelse af dette samarbejde har Citizens Sweden organiseret to kursusforløb i community organising for aktive borgere og ledere fra lokale organisationer. Og de har inviteret to organisers fra Citizens UK til Stockholm til at stå for undervisningen.

citizenssweden1.jpg

Det var det andet af disse kursusforløb, der var den konkrete anledning til, at vi tog til Stockholm. Alve Högman og Mustafa Ahmed fra Citizens Sweden havde inviteret Michael og mig til at være med til at udvikle og stå for undervisningen sammen med dem. Til gengæld fik vi så mulighed for at invitere en lille gruppe repræsentanter fra forskellige danske civilsamfundsorganisationer med på kurset uden betaling.

Det var fire intense dage med to gange to dages kursusforløb med ca. 25 engagerede deltagere hver. Det var meget inspirerende og lærerigt at møde folk fra på tværs af organisationer, kulturer og social baggrund og opleve, hvor meget de har til fælles, og hvor hurtigt de kunne finde sammen om at søge løsninger på de problemstillinger, der ligger dem alle på sinde.

citizenssweden3.jpg

citizenssweden4.jpg

Turen til Stockholm gav masser af inspiration for os – både i forhold til, hvordan vi kan strukturere vores arbejdet med at opbygge en lokal borgeralliance i København, men også i forhold til, hvordan vi kan udvikle og afholde lignende kurser i community organising i Danmark. Vi er nu gået i gang med at planlægge vores første to-dages kursus, som vi vil afholde i begyndelsen af det nye år.

Hvis du er interesseret i at deltage i et sådant kursus, kan du sende os en interessetilkendegivelse allerede nu, så giver vi dig direkte besked, når kurset åbner for tilmelding.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates