Engagerede fællesskaber skød nyt forløb i gang i Lundtoftegade-området

"Begejstret for at lære nye fællesskaber at kende"! "Tager en helt ny samtaleform med mig"! "Utålmodighed ift. at finde ud af, hvor vi nu skal hen sammen og hvilket slag, vi skal kæmpe"!

Sådan lød nogle af de umiddelbare reaktioner fra deltagerne fra den første workshop i Medborgernes nye forløb, som tager udgangspunkt i fællesskaber i og omkring Lundtoftegade. Her mødte en flok på små 30 deltagere hinanden for første gang. De blev præsenteret for eksempler fra nærområdet, ind- og udland på, hvilke resultater, man kan opnå, hvis man organiserer sine fællesskaber om en fælles sag: Fra bedre løn til københavnske tolke til halal-kyllinger på restauranter i en walisisk by og udendørs idrætsarealer til unge i Nordvest.

Hvor trykker skoen?

Og med de inspirerende slutresultater i baghovedet, blev deltagerne ført tilbage til, hvor man starter det hele, for at nå frem til resultater så markante som lønstigninger, halal-menuer og fodboldbaner. Der findes masser af forandringer, man kan skabe, masser af udfordringer at løse, masser af emner og fænomener, der kan lægge pres på menneskers hverdag. Men hvad er det, der presser mest, og gælder det for andre end mig, og hvorfor er det vigtigt? Den snak fik deltagerne i gang rundt om bordene, hvor deltagerne repræsenterede blandt andet AKB Lundtoftegades beboerbestyrelse, fælleshave og kvindeforeninger, Kirken i Kulturcentret, Center for dansk-muslimske relationer, Imam Ali-moskeen, HK Hovedstaden, AKB Grøndalsvænge, Afro-Danish Collective og tolkenes klub T.O.L.K..  

 

Samtaler på en ny måde

Med en live-demonstration som appetitvækker blev den centrale byggesten, ‘legoklodsen’ i community-organising, 1-1-samtalen præsenteret og øvet på kryds og tværs blandt deltagerne. De fik på den måde både lejlighed til at lære hinanden bedre at kende og øve en samtaleform, som faldt nogle meget naturlig og som andre fandt mere udfordrende og grænseoverskridende. 

1-1-samtalen er karakteriseret ved ikke at være en ‘hyggesnak’ - men en dybdegående samtale med bestemte formål: At bygge en professionel relation til et andet menneske, at finde ud af, hvad der driver og motiverer vedkommende, og hvor langt hun eller han er villig til at gå, for at komme et problem eller en udfordring til livs. Overordnet set skal samtalen bruges til at finde ud af, om der er basis for videre samarbejde mellem de fællesskaber, som personerne repræsenterer.

 

 

At vælge de rigtige at tale med

Men for at skabe de reelle forandringer, som gør en forskel i menneskers hverdag, er det ikke blot vigtigt, hvordan man taler sammen - det er også afgørende, hvem man taler med. Derfor blev deltagerne sidst på workshoppen sat til at kortlægge, hvem de med fordel kunne gå ud og afprøve deres nyerhvervede samtaleevner på - med flere 1-1-samtaler. Hvem er potentielle allierede til at løse de udfordringer, der blev løftet i starten af workshoppen? Og med denne opgave og en liste med konkrete navne sagde deltagerne med de begejstrede vendinger farvel og på gensyn til næste workshop om mindre end en uge. 

 

 

Deltagerne sluttede workshoppen af med at skrive konkrete navne ned på personer, de gerne vil holde en 1-1-samtale med inden næste workshop. 

Workshoppen blev afviklet jævnfør myndighedsanbefalinger i forhold til at undgå og forebygge spredning af COVID-19 - deraf mundbindene, portionsanrettede forsyninger og sprit på alle borde. 

 

Workshoppen er en af de allerførste aktiviteter i Medborgernes Velux-støttede indsats, som tager udgangspunkt i fællesskaberne i tre udvalgte boligområder på Nørrebro og i Nordvest over en treårig periode.

 Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Gitte Ballenstedt
    published this page in Nyheder 2020-09-23 14:06:10 +0200

Vær med Spred budskabet

get updates