Medborgerne byder velkommen til Følgeskabet

Nogle af vores vigtigste roller her i livet er som børn og forældre. Ikke mindst derfor er vi i Medborgerne meget glade for at kunne præsentere Følgeskabet som en af vores nye medlemsorganisationer.

Følgeskabet er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med at styrke de fællesskaber der er i og omkring vores daginstitutioner. For selvom vi måske ikke tænker sådan om det, er daginstitutionen et af samfundets centrale omdrejningspunkter

  • 90 % af alle børn i vuggestuealderen og 98 % af alle børn i børnehavealderen går i daginstitution. Og det gør det til det sted, som samler flest mennesker på tværs af kulturelle, etniske, fagmæssige og socioøkonomiske skel.
  • Det er den velfærdsinstitution hvor forældrene kommer allermest. I gennemsnit tilbringer forældre ca. 2,5 timer i daginstitutionen hver uge!
  • Det er rammen om den periode i den menneskelige læring og udvikling, som har størst og mest afgørende indflydelse på individets videre færden gennem livet.

Daginstitutionen er ikke bare et sted, hvor børn bliver passet. Det er et fællesskab. Og jo mere forældrene engagerer sig i det fællesskab, jo stærkere vil fællesskabet være omkring alle børnene.


Følgeskabet er begyndelsen på en bevægelse af sådanne stærke fællesskaber i vores daginstitutioner. Hvor ansatte kan sætte rammen, der gør det for forældrene at involvere sig. Og hvor forældrene skaber gode relationer til hinanden og sammen bygge det forældrefællesskab op, der kan styrke børnefællesskabet og det gode børneliv.


Men forældrefællesskaber, børnefællesskaber og det gode børneliv stopper ikke, når man forlader daginstitutionens trygge rammer. Derfor har Følgeskabet valgt at melde sig ind i Medborgerne.


Stifter af Følgeskabet, Kirsten Birk Olsen, forklarer: ”Medborgerne forfølger ideen om, at hvis vi drømmer højt, vil noget med hinanden og værner om de fællesskaber vi er en del af, så kan vi flytte mere sammen - end vi kan alene. Det afsæt er for Følgeskabet en kæmpe inspiration i arbejdet med at aktivere forældrene til også i daginstitutionen at få øje på det fællesskab, som de hver dag er medskabende af og med det afsæt give dem inspiration til at ville mere og turde mere med hinanden, for sammen at lykkes bedre med alle lokalområdets børn."

foelgeskabet.JPG

Kirsten Birk Olsen fra Følgeskabet med medlemsbeviset fra Medborgerne.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates