Mærkesager

I maj 2017 valgte Medborgerne sine første tre mærkesager, som alliancen vil sætte fokus på over de kommende år:

 

Flere frirum til unge både under og over 18 år

Når unge fylder 18, må de ikke længere komme i Københavns Kommunes ungdomsklubber. Dette splitter vennegrupper, der savner trygge frirum og fritidsfaciliteter, hvor de kan være sammen. Konsekvensen er, at mange udsatte unge, ofte med minoritetsbaggrund, er på gaden. Ikke alene føler de sig ofte selv utrygge, fordi de bliver udsat for diskrimination og bande- kriminalitet, men de skaber også utryghed for andre, der forveksler dem for at være kriminelle. Derfor er der brug for flere lokale frirum, der kan give plads til positive fællesskaber for unge både under og over 18.

 

Trygge gader

Mange af de offentlige rum på Nørrebro og Nordvest føles utrygge. Flere borgere har oplevet at blive overfaldet, og denne utryghed forstærkes kun af dårlig gadebelysning, gadeaffald og usikker trafik. Derfor arbejder vi for at skabe trygge og rene gader, der kan give plads til lokalt liv og fællesskab.

 

Mangfoldige børneliv

Daginstitutionerne på Nørrebro og Nordvest samler børn på tværs af kulturelle, etniske, fag- mæssige og socioøkonomiske skel. Og det giver udfordringer i samarbejdet mellem forældre og institution og indbyrdes mellem forældrene. Derfor arbejder vi med udgangspunkt i tankegangen om at “it takes a community to raise a child” på at skabe engagerede forældrefællesskaber i de lokale daginstitutioner.

 

Disse tre mærkesager var blandt de mange forskellige udfordringer, som 30 lokale fællesskaber identificerede igennem lyttekampagnen 3000 Stemmer fra Nørrebro-Nordvest i foråret 2017. Hvert fællesskab lyttede til deres bagland – deres medlemmer, brugere, naboer, familie og venner og andre, som de har eller ønsker at have relationer til. De spurgte til deres håb og bekymringer, og hvad der lagde pres på dem i deres hverdag. På baggrund af alle disse mange samtaler kunne hvert fællesskab indstille en mærkesag, som de ønskede, at hele alliancen skulle arbejde for.

Lørdag d. 6. maj valgte Medborgernes medlemsorganisationer de ovenstående ovenstående mærkesager. Læs mere om processen her.

  • Jacob Rask
    published this page 2017-02-15 10:23:05 +0100

Vær med Spred budskabet

get updates