Medborgerne søger Community Organiser

Kan du få forskellige mennesker til at arbejde sammen om fælles sager? Er du optaget af, hvordan Nørrebro/NV bliver en endnu bedre bydel? Og ser du også store muligheder i at ruste almindelige borgere til at tage magten tilbage over deres liv?

Foreningen Medborgerne søger en passioneret og tillidsvækkende kollega. Vores kommende community organiser skal være med til at løbe vores nye VELUX FONDEN-finansierede projekt succesfuldt i mål. Projektet skal bygge bro mellem udvalgte boligområder på Nørrebro og i Nordvest og deres naboområder ved at give beboerne handlekraft til at løse deres fælles udfordringer sammen.

Over de sidste år har Medborgerne med støtte fra forskellige fonde opbygget en mangfoldig lokal borgeralliance på Nørrebro-Nordvest med udgangspunkt i en community organising-tilgang. Borgeralliancen samler mangfoldige lokale organisationer, så de sammen kan skabe store forandringer lokalt til fordel for alle borgere i bydelen.

En ny bevilling fra VELUX FONDEN har gjort det muligt for os at gennemføre et visionært og nyskabende projekt, hvor beboere i udvalgte boligområder samt naboområderne rustes til at finde løsninger på problemstillinger, der optager borgerne i hverdagen. Gennem målrettet træning sættes beboerne og andre allierede i nærmiljøet i stand til at køre kampagner, som vil føre til synlige og mærkbare forandringer for alle. Kampagnerne kan være rettet mod politiske beslutningstagere, virksomheder eller andre, som sidder inde med en nøgle til løsningen på en bestemt udfordring. Projektet kører over tre år og rulles ud i tre forskellige boligområder.

Som community organiser indgår du i et et lille team med en sekretariatsleder, en anden organiser samt eventuelt en praktikant. Du arbejder selvstændigt med egne opgaver, men koordinerer, planlægger og sparrer i et tæt samarbejde med dine kollegaer.

 

Dine opgaver vil være at:

 • Identificere, rekruttere og træne beboere og andre lokale borgere i de forskellige elementer af community organising, herunder skabe relationer via personlige møder med borgerne, gennemføre lyttekampagner, at kortlægge borgernes udfordringer og planlægge de aktioner, der skal føre til en løsning af de udvalgte problemer. Det hele vil ske i samarbejde med sekretariatslederen, den anden organiser og Medborgernes medlemsorganisationer.
 • Bidrage til/være ansvarlig for den erfaringsopsamling, som skal danne grundlag for, at vi hele tiden bliver klogere og tilpasser projektet undervejs. Det vil både foregå internt i projektet, sammen med en følgegruppe og med en ekstern evaluator.
 • Støtte udvikling og gennemførelse af beboernes/borgernes egne kampagner 
 • Støtte samarbejdet mellem Medborgernes medlemsorganisationer og deres deltagelse i projektet.  
 • Holde dig orienteret om relevante lokale og nationale politiske spørgsmål og dagsordener.

 

Som Medborgernes kommende community organiser skal du:

 • Være drevet af at give handlekraft og magten over eget liv tilbage til mennesker, som har svært ved at blive hørt
 • Kunne flytte, udvikle og motivere mennesker og have en tillidsvækkende personlighed
 • Færdes hjemmevant i Nørrebro/Nordvests boligområder og have kendskab til/netværk blandt de mennesker, der bor i bydelen.
 • Have erfaring med at kickstarte projekter og facilitere processer
 • Være systematisk, struktureret og god til at indsamle og formidle erfaringer og læring
 • Kunne tænke ud af boksen og vende bøtten i forhold til at gennemføre (dele af) et projekt under drastisk ændrede forhold (f.eks. som nu under Covid-19).
 • Kunne lide at arrangere og undervise på træninger og workshops.
 • Være en stærk og overbevisende kommunikator – skriftligt og mundtligt. Hvis du tilmed har lidt erfaring med SoMe og lettere PR/kommunikation, gør det heller ikke noget.

Du må meget gerne:

 • Kende til eller have erfaring med community organising 
 • Have erfaring med projektledelse og arbejde med frivillige
 • Have indblik i eller erfaring med politiske organisationer, kampagner og beslutningsprocesser.

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i en tre-årig stilling. Starttidspunkt: så hurtigt som muligt.
 • En 30 timers stilling med fleksible arbejdstider, hvor der må påregnes en vis mængde arbejde i aftentimer og i weekender. 
 • Et mangfoldigt arbejdsmiljø og store muligheder for selvudvikling.
 • Chancen for at medvirke til betydningsfuld forandring i mange menneskers liv – og mulighed for at være med til at udbrede en nyskabende og banebrydende måde at organisere civilsamfund på i Danmark
 • Mulighed for træning og efteruddannelse i samarbejde med den britiske borgeralliance Citizens UK samt de amerikanske borgeralliancer tilknyttet Industrial Areas Foundation.

 

Hvem er vi?

Medborgerne har kontor på Bygmestervej 10, 1. sal, hos Fonden for Socialt Ansvar centralt i Københavns Nordvest-kvarter. Vi arbejder med at opbygge lokale borgeralliancer og at introducere community organising som tilgang og profession i Danmark. 

 

Spørgsmål?

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte sekretariatsleder Gitte Ballenstedt på mail: [email protected] eller på tlf: 49 40 71 58.

Du kan læse mere om Medborgerne og community organising på medborgerne.dk

Vi betragter mangfoldighed som en styrke, og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send din ansøgning samt relevante bilag i en samlet pdf-fil til [email protected] senest d. 6. maj 2020.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i løbet af uge 20 - digitalt eller ved personligt møde, alt efter de gældende retningslinjer og anbefalinger for sundhed, forsamlinger og social adfærd generelt.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates