Medborgerne søger engageret og handlekraftig sekretariatsleder

Vil du arbejde for stærkere fællesskab og handlekraft ved at videreudvikle en magtfuld borgeralliance? Så er du måske den leder, vi søger!

Foreningen Medborgerne arbejder lokalt på Nørrebro-Nordvest med at opbygge en handlekraftig borgeralliance og søger en daglig sekretariatsleder til at lede den fortsatte drift og udvikling af foreningens arbejde. 

Over de sidste fire år har Medborgerne opbygget en mangfoldig lokal borgeralliance på Nørrebro-Nordvest med udgangspunkt i community organising.

Vi søger en daglig leder til at sikre Medborgernes udvikling, drift og bæredygtighed i samarbejde med vores medlemsorganisationer. I Medborgerne tror vi på, at en bred borgeralliance er nøglen til forandring. Det er samtidig altafgørende for os, at lavtlønnede, minoriteterne og de af os som føler sig mest utrygge ikke blot er med i alliancen, men har en ledende rolle.

Som daglig sekretariatsleder vil du, med afsæt i dialog og samarbejde, skulle være ude blandt nuværende og potentielle medlemmer. Derudover har du selvfølgelig en vigtig opgave på Medborgernes kontor, hvor du får til opgave at strukturere, planlægge og prioritere arbejdet. 

Du får ansvaret for at føre bestyrelsens og medlemsorganisationernes beslutninger ud i livet. Du skal stå for at lede og fordele arbejdet i Medborgernes organiser-team på sekretariatet og sikre trivsel og udvikling. Derudover skal du være projektleder på vores kommende projekt, som skal forbinde boligområder med det omkringliggende samfund. Din tid og dine opgaver fordeler sig derfor mellem klassiske sekretariatslederopgaver og organisingsopgaver med medlemmer og i lokalområdet.

 Dine opgaver som sekretariatsleder vil indebære:

 • At være personaleleder for teamet, herunder fastsætte målsætninger  og prioritere ressourcerne samt løbende understøtte opgaveløsning, trivsel, motivation og udvikling blandt organisers.
 • At være projektleder på vores nye projekt, finansieret af VELUX FONDEN, som skal forbinde boligområder med resten af lokalsamfundet.
 • At lede den strategiske udvikling af Medborgerne og sætte rammerne for at nå strategiske mål samt afrapportere disse til bestyrelsen.
 • At være handlekraftig på vegne af Medborgerne og planlægge foreningens arbejde.
 • At have det økonomiske ansvar herunder budgettering, fundraising og dialog med mulige fonde og samarbejdspartnere.

 

Som Medborgernes sekretariatsleder skal du:

 • Brænde for social retfærdighed, demokratisk handlekraft og lokalt relationsarbejde.
 • Have mod på at bygge en ung forening op til en stærk aktør i det danske civilsamfund.
 • Være energisk, motiverende og en synlig inspirator, der skaber tillid og tro på den lokale forandringskraft.
 • Være relationelt stærk og være i stand til at møde og arbejde med alle slags mennesker og opbygge et stærkt netværk.
 • Have erfaring med projektledelse, og gerne have indblik i eller erfaring med politiske organisationer, kampagner og beslutningsprocesser.

 

 

Vi ser også gerne at du har:

 • Lokalkendskab på Nørrebro og Nordvest og solidt netværk blandt aktørerne i området.
 • Kendskab til eller erfaring med  community organising-tilgangen -  eller mod på dette.
 • Forståelse for, hvad det kræver at lede, drive og udvikle en forening med mange frivillige kræfter og engagerede interessenter.

 

 Medborgernes tilbyder:

 • En tre-årig ansættelse med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer med start 1. april
 • I udgangspunktet 37 timers stilling med fleksible arbejdstider, men er du mere interesseret i at arbejde færre timer, er det også en mulighed. Der må påregnes en vis mængde arbejde i aftentimer og i weekender.  
 • Mulighed for træning og efteruddannelse i samarbejde med den britiske borgeralliance Citizens UK samt de amerikanske borgeralliancer tilknyttet Industrial Areas Foundation.
 • Et mangfoldigt arbejdsmiljø og mulighed for en karriereveje inden for arbejdet med at opbygge og udbrede lokale borgeralliancer over hele Danmark.

 

Spørgsmål?

Vil du vide mere, kan du kontakte forkvinde Ruth Gøjsen: 2494 4388 / [email protected]

Send din ansøgning samt relevante bilag i en samlet pdf-fil til [email protected] senest onsdag d. 12. februar 2020 kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler med udvalgte kandidater torsdag den 19. februar, og evt. anden samtale d. 24. februar 2020.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates