Medborgerne søger nye stærke kræfter

Banker dit hjerte for Nørrebro/NV, et styrket civilsamfund og for at give konkrete handlemuligheder til bydelens beboere?

Medborgerne søger nye, stærke kræfter: 

Foreningen Medborgerne søger en eller flere profiler til vores drønvigtige og meningsfulde arbejde med at:

 • Løbe vores VELUX FONDEN-finansierede projekt succesfuldt i mål 
 • Styrke og forankre læringer og erfaringer godt og solidt i vores organisation.  

Medborgerne ønsker, at resultater og viden opnået gennem vores arbejde skal komme nuværende og kommende medlemmer til gode i en dynamisk, veldrevet organisation i udvikling.

Den udvikling skal du som vores kommende kollega være med til at drive videre.

Du kan både søge en fuldtidsstilling som leder og ansvarlig for samtlige nedenstående opgaver, og en deltidsstilling, hvor du byder ind på det udsnit af opgaveporteføljen, der matcher dig og dine kompetencer.

 

Om projektet

Projektet ruster beboere i og omkring to boligområder på Nørrebro/Nordvest til at skabe deres egen positive forandring. Borgerne vælger selv de problemstillinger, der optager dem mest i hverdagen. Gennem målrettede træningsforløb baseret på metoden community organising sættes deltagerne i stand til at gennemføre kampagner, som fører til synlige og mærkbare forandringer. Projektet rulles ud i og på tværs af to forskellige områder: Lundtoftegade og Den Grønne Trekant (Aldersrogadekvarteret/Sigynsgade). 

Om Medborgerne

Medborgerne har siden 2015 opbygget en mangfoldig lokal borgeralliance på Nørrebro-Nordvest med udgangspunkt i en community organising-tilgang. Borgeralliancen samler forskellige organisationer, så de sammen kan skabe forandringer lokalt. Vi arbejder med at opbygge alliancer og introducere community organising som tilgang og som profession i Danmark for at styrke civilsamfundets handlekraft på tværs af forskellige skel. Vi ser mangfoldighed som en styrke og et vilkår, der øger forskellige aktørers chancer for at opnå bæredygtige resultater. 

Om arbejdet

Som ansat i Medborgerne har du mange forskellige kasketter og funktioner. Den mest grundlæggende er dog at bidrage til, at du og dine kolleger trives, og at I sammen skaber rammerne og har redskaberne til at føre organisationens arbejde ud i livet. Desuden er det jeres opgave, i samarbejde med og efter retningslinjer og strategi udstukket af bestyrelsen, at sikre organisationens bæredygtighed og medlemmernes fortsatte engagement. Opgaver, der skal løses, er:

 • I et team på to at arbejde opsøgende med at rekruttere og skabe relationer for at engagere beboere/borgere i aktivt og konkret arbejde med deres lokalområde 
 • Planlægning og gennemførsel af træninger og workshops med med henblik på at udvikle kampagner og give deltagerne redskaber til at realisere dem. 
 • Produktion af indhold til et læringsdokument om metoden og læringen fra Velux-projektet. 
 • Kontakt til og opdatering af projektets eksterne evaluator samt følgegruppe
 • Inddragelse og engagering af Medborgernes medlemsorganisationer i projektarbejdet, herunder arrangering og afvikling af medlemsmøder, træninger og andre fælles arrangementer 
 • Udvikling og udførsel af aktiviteter, der udvider skaren af Medborgernes medlemsorganisationer
 • Kontakt til eksterne partnere 
 • Organisationens overordnede forretningsudvikling (herunder fundraising og konsulentopgaver - i samarbejde med dele af Medborgernes bestyrelse) 
 • Kontakt til og betjening af Medborgernes bestyrelse
 • Drift af Medborgernes økonomi og administration (primært budget, opfølgning og ‘husholdning’ - ikke regnskaber og løn)
 • Kommunikationsopgaver efter behov

Du er: 

 • Ivrig forkæmper for social retfærdighed, demokratisk handlekraft og et stærkt civilsamfund
 • Relationelt stærk, tillidsvækkende og i stand til at opbygge et stærkt netværk med alle slags mennesker
 • Engageret i arbejdet med voksne og unge i udsatte boligområder, har erfaring med at inspirere, engagere og motivere mennesker - ikke mindst frivillige
 • Nysgerrig, åbensindet og med lyst til at lære 
 • Metodisk dygtig til og kan lide at arrangere og undervise
 • I stand til at arbejde selvstændigt og trives med stor frihed og stort ansvar

og har gerne:

 • Kendskab til Nørrebro-Nordvest og de mennesker, der bor i bydelen
 • Indblik i eller erfaring med politiske organisationer og beslutningsprocesser samt viden om samfundsforhold generelt
 • Erfaring med fundraising 
 • Erfaring med procesfacilitering og/eller community organising og er metodestærk i forhold til at indsamle og strukturere erfaringer og læring
 • Stærke og overbevisende kommunikationsevner – skriftligt og mundtligt. Hvis du tilmed har lidt erfaring med SoMe og lettere pressearbejde, gør det heller ikke noget
 • Erfaring med projektledelse

Vi tilbyder:

 • Ansættelse med tiltrædelse efter aftale, men gerne hurtigst muligt og frem til maj 2023 
 • Obligatorisk deltagelse i Harvard Kennedy School online-uddannelse i community organising ‘Learning, Organising and Action.’
 • Fleksible arbejdstider. Der må påregnes en vis mængde arbejde i aftentimer og i weekender
 • Et mangfoldigt arbejdsmiljø og store muligheder for selvudvikling
 • Chancen for at medvirke til betydningsfuld forandring i menneskers liv – og mulighed for at være med til at udbrede en nyskabende og banebrydende måde at organisere civilsamfund på i Danmark
 • Løn på 40.800 kr + pension (10 % arbejdsgiverbetalt) for en fuldtidsstilling 
 • Attraktive ansættelsesforhold i øvrigt, i henhold til gældende overenskomst

 

Medborgerne har kontor på Bygmestervej 10, 1. sal, hos Fonden for Socialt Ansvar centralt i Københavns Nordvest-kvarter. Læs mere på medborgerne.dk eller følg med på facebook 

Spørgsmål? 

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte sekretariatsleder Gitte Ballenstedt på mail: [email protected] eller på tlf: 49 40 71 58

Vi betragter mangfoldighed som en styrke, og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send din ansøgning samt relevante bilag i en samlet pdf-fil til [email protected] senest d. 19. september 2021. Vi påregner at holde samtaler i uge 38. Angiv tydeligt, om du er interesseret i fuld- eller deltid.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Gitte Ballenstedt
  published this page in Nyheder 2021-09-03 13:37:21 +0200

Vær med Spred budskabet

get updates