Medborgernes nye community organiser

Medborgernes nye community organiser hedder Ditte Bloch Noer. Hun overtager stillingen fra Natasha Al-Hariri, der valgte at stoppe hos Medborgerne lige før sommerferien.

Ditte kommer fra  næsten 10 år hos Mellemfolkeligt Samvirke, hvor hun har arbejdet både som frivillig og som ansat med organisering af lokale fællesskaber i både Kenya og Palæstina. Hun er ligeledes meget engageret lokalt på Nørrebro, hvor hun bl.a. har været frivillig i Mellemfolkelig Samvirkes lokaldemokrati-initiativer.

Ditte startede hos Medborgerne som barselsvikar for Andreas Lloyd, allerede d. 1. maj. Og da Natasha Al-Hariri sagde sin stilling op, åbnede muligheden sig for at Ditte kunne fortsætte.

Vi er glade og stolte over at have Ditte med på holdet, og glæder os meget til at fortsætte det gode arbejde sammen med de handlekraftige borgere og fællesskaber på Nørrebro-Nordvest.

IMG_6436.jpg

Samtidigt siger vi også tak og farvel til Natasha Al-Hariri, som har lagt mange kræfter, gejst og energi i det første års arbejde med at opstarte Medborgerne. Tak for alt!

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates