Medlemsorganisationer

Medborgerne er en lokal borgeralliance bestående af stærke lokale fællesskaber på Nørrebro og Nordvest.

Hvis din organisation står på listen herunder, er du allerede medlem af Medborgerne gennem din organisation. Kontakt os for at høre nærmere og få adgang til de fordele, der følger med din organisations medlemskab.

Medborgernes medlemsorganisationer:

Fritidsakademiet – socialøkonomisk virksomhed, der gør udsatte unge jobparate og sikrer dem fritidsjobs. Arbejder pt. primært med unge mellem 13 og 17 på Nørrebro.

Kirken i Kulturcenteret – Københavns største multikulturelle frikirke der udover den store danske menighed også omfatter bl.a. thai, filipino og afrikanske menigheder.

Miljøpunkt Nørrebro – NGO, der gennem lokale miljø- og klimaprojekter, samt politisk interesse-arbejde arbejder for et grønnere Nørrebro.

Mellemfolkeligt Samvirke – NGO, der arbejder med udvikling og oplysning over hele verden. I Danmark sætter MS særligt fokus på uddannelse i rettigheder og anti-diskrimination blandt asylansøgere, unge og skoleelever.

Følgeskabet – socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med forældreinddragelse i daginstitutioner.

RessourceCenter Ydre Nørrebro – lokalt aktivitetscenter for Haraldsgadekvarterets ca. 600 børn og unge mellem 13 og 18 år. Lægger hus til 6 foreningers engagement i kvarteret.

Tro i Harmoni – interreligiøs forening, der har sit udspring i det mangfoldige liv på Nørrebro-Nordvest. Har netværk og medlemmer fra bl.a. kristne, jødiske, muslimiske, buddistiske og sikh-fællesskaber.

Red Barnet Ungdom København –  Red Barnet Ungdoms største lokalforening, der gennem 30 projekter og med over 350 frivillige arbejder for at gøre en forskel for børn i København.

Imam Ali moskéens danske afdeling – Danmarks største shia-muslimske moské med den flotte og letgenkendelige turkise kuppel på Vibevej. Det er primært moskéens dansk-talende afdeling, der har engageret sig i Medborgerne.

FDF K9 Nørrebro – lokal spejdergruppe, der samler ca. 70 børn i alderen 5-12 år og deres forældre om kreative friluftsaktiviteter, der giver livsmod og glæde.

Københavns Professionshøjskole – uddannelsesinstitution med lokale undervisningstilbud på bl.a. Sigurdsgade og Tagensvej. Som samlet institution har Københavns Professionshøjskole knap 2.000 ansatte og mere end 20.000 studerende og kursister fordelt på bl.a. 21 videregående uddannelser og mere end 40 diplomuddannelser.

HK Service Hovedstaden – den største af de fem afdelingssektorer under fagforeningen HK Hovedstaden, og organiserer 24.300 medlemmer inden for sundhed og velvære, turisme og transport, orga- nisationer og privat service. Heraf er ca. 1500 bosiddende på Nørrebro og Bispebjerg.

Sabil Forening – Formelt set er Sabil en ældreklub. Men foreningens lokaler på Vibevej danner ramme for en række forskellige lokale netværk, primært for mænd med etnisk minoritetsbaggrund. I alt rummer disse netværk op mod 1000 lokale borgere på Nørrebro og Nordvest.

3F København – Danmarks største lokalafdeling af 3F, der igen er Danmarks største fagforbund. 3F København har kontorer på Peter Ipsens Allé i Nordvest, og organiserer over 18.000 medlemmer på tværs en lang række brancher – både offentligt og privat – primært i København og Frederiksberg kommuner.

KAB Grøndalsvænge – Lokal AlmenBolig+ boligafdeling med 83 boliger, der ligger på den stille Jordbærvej lige ved Fuglebakken Station og Grøndalsparken i Nordvest.

KATSJ -  en multietnisk børneforening i Nordvest. Der er cirka 170 børn tilknyttet i alderen 0 til 12 år. Foreningen bygger på et kristent livs- og menneskesyn; og ønsker via events, lejre og ugentlige aktiviteter at fremme integration, kreativitet, fordybelse og fællesskab børnene imellem. 

 

Vil I være også være med i Medborgerne?

Læs mere om hvordan jeres fællesskab eller organisation kan blive medlem her.


Vær med Spred budskabet

get updates