Medlemsorganisationer

Medborgerne er en lokal borgeralliance bestående af stærke lokale fællesskaber på Nørrebro og Nordvest.

Hvis din organisation står på listen herunder, er du allerede medlem af Medborgerne gennem din organisation. Kontakt os for at høre nærmere og få adgang til de fordele, der følger med din organisations medlemskab.

Medborgernes medlemsorganisationer:

Kirken i Kulturcenteret – Københavns største multikulturelle frikirke der udover den store danske menighed også omfatter bl.a. thai, filipino og afrikanske menigheder.

RessourceCenter Ydre Nørrebro – lokalt aktivitetscenter for Haraldsgadekvarterets ca. 600 børn og unge mellem 13 og 18 år. Lægger hus til 6 foreningers engagement i kvarteret.

Tro i Harmoni – interreligiøs forening, der har sit udspring i det mangfoldige liv på Nørrebro-Nordvest. Har netværk og medlemmer fra bl.a. kristne, jødiske, muslimiske, buddistiske og sikh-fællesskaber.

Imam Ali moskéens danske afdeling – Danmarks største shia-muslimske moské med den flotte og letgenkendelige turkise kuppel på Vibevej. Det er primært moskéens dansk-talende afdeling, der har engageret sig i Medborgerne.

FDF K9 Nørrebro – legende fællesskab for de nuværende 80 børn og unge med forkærlighed for friluftsaktiviteter, fællessang og store turoplevelser. FDF K9 er 100 % frivilligdrevet af de cirka 25 frivillige, der har en ambition om på et folkekirkeligt grundlag at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. 

Københavns Professionshøjskole – uddannelsesinstitution med lokale undervisningstilbud på bl.a. Sigurdsgade og Tagensvej. Som samlet institution har KP knap 2.000 ansatte og mere end 20.000 studerende og kursister fordelt på bl.a. 21 videregående uddannelser og mere end 40 diplomuddannelser.

HK Service Hovedstaden – den største af de fem afdelingssektorer under fagforeningen HK Hovedstaden, og organiserer 24.300 medlemmer inden for sundhed og velvære, turisme og transport, orga- nisationer og privat service. Heraf er ca. 1500 bosiddende på Nørrebro og Bispebjerg.

3F København – Danmarks største lokalafdeling af 3F, der igen er Danmarks største fagforbund. 3F København har kontorer på Peter Ipsens Allé i Nordvest, og organiserer over 18.000 medlemmer på tværs en lang række brancher – både offentligt og privat – primært i København og Frederiksberg kommuner.

KAB Grøndalsvænge – Lokal AlmenBolig+ boligafdeling med 83 boliger, der ligger på den stille Jordbærvej lige ved Fuglebakken Station og Grøndalsparken i Nordvest.

KATSJ - en multietnisk børneforening i Nordvest. Der er cirka 170 børn tilknyttet i alderen 0 til 12 år. Foreningen bygger på et kristent livs- og menneskesyn; og ønsker via events, lejre og ugentlige aktiviteter at fremme integration, kreativitet, fordybelse og fællesskab børnene imellem.

Lygten Skole og Børnehave - en kristen institution på Nørrebro bestående af over 180 børn fra mere end 32 forskellige nationaliteter. Institutionen ligger på Drejervej, tæt på Nørrebro st.

Lundtoftegade AKB/KAB - Lokal boligafdeling med beboervalgt afdelingsbestyrelse. Lundtoftegade ligger langs Nørrebroparken og består af ca. 1.550 beboere fordelt på 699 lejemål.

Stefanskirken en dynamisk bykirke på ydre Nørrebro. Lægger vægt på åbenhed, mangfoldighed og på at være en god nabo, der ikke kun lever om søndagen i kirketiden, men er en aktiv del af bydelens liv.

Vil I være også være med i Medborgerne?

Læs mere om hvordan jeres fællesskab eller organisation kan blive medlem her.


Vær med Spred budskabet

get updates