Mellemfolkeligt Samvirke går ind i Medborgerne

Medborgernes vision om at hjælpe grupper af borgere til selv at formulere deres egne krav og skabe forandringer og udvikling af deres lokalsamfund er en af grundene til, at Mellemfolkeligt Samvirke - en af Danmarks stærkeste NGO’er - har valgt at blive medlem af Medborgerne.

Udover indsatsen for at organisere og hjælpe mennesker i udviklingslande satser Mellemfolkeligt Samvirke ligesom Medborgerne for at styrke demokrati og medborgerskab gennem skabelse af inkluderende fællesskaber og bekæmpelsen af diskrimination.

 

MS.jpeg

Ditte Bloch Noer og Helle Gerber Nielsen med beviset på Mellemfolkeligt Samvirkes medlemskab af Medborgerne.

 

Som medlem af Medborgerne kan Mellemfolkeligt Samvirke også trække på Medborgernes viden og ekspertise indenfor organisering af lokalsamfund. Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde i Danmark her.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates