Miljøpunkt Nørrebro slutter sig til Medborgerne

I marts 2017 blev Miljøpunkt Nørrebro det tredje fuldgyldige medlem af Medborgerne. Mød dem her.

Miljøpunkt Nørrebro er organiseret som en fond, der arbejder for et bedre miljø på Nørrebro – blandt andet ved at gennemføre håndgribelige miljø- og klimaprojekter. Men også ved at udfordre borgere og beslutningstageres opfattelse af, hvordan det er muligt at forbedre miljøet i bydelen.

 

Centerleder Anders Jørn Jensen fortæller, at Miljøpunkt Nørrebro arbejder med en bred vifte af miljøspørgsmål, der spænder fra luftforurening, etablering og udvikling af grønne områder til affaldssortering og recirkulering af regnvand.

 

”Vi satser på at skabe forandringer og bedre miljø gennem initiativer, der kommer nedefra. Vi prøver at arbejde sammen med beslutningstagere i København for at få vores vinkler med på, hvordan man skaber forandringer og bedre miljø,” siger han.

 

Men det nye samarbejde med Medborgerne handler også om at styrke de lokale fællesskaber på Nørrebro og Nordvest.

 

”Nørrebro har ligesom andre bydele sine egne måder at gøre tingene på. Det skal vi styrke og prøve at lave nogle fællesskaber som giver os en større stemme i det politiske landskab,” siger Anders Jørn Jensen.

 

”Vi vil gerne udfordre os selv lidt. Vi er godt tilpas med de aktiviteter vil selv står for, men der er jo andre grupper på Nørrebro, som vi ikke har så god kontakt med. Hvis vi går sammen og støtter hinanden, kan vi få stærkere stemme. Så for os er det et eksperiment, som skal skabe et stærkere civilsamfund.”

 

Miljøpunkt Nørrebros arbejde udspringer af FN-charteret Agenda 21, og indsats for miljøet sker med økonomisk støtte fra Nørrebro Lokaludvalg.

Senest har Miljøpunkt Nørrebro blandt andet arbejdet for at begrænse den stærkt sundhedsskadelige partikelforurening fra bybusserne på Nørrebro og i Nordvest.

 

Miljoepunkt.jpeg

Centerleder hos Miljøpunkt Nørrebro Anders Jørn Jensen (til venstre) med medlemsbeviset fra Medborgerne.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates