Om community organising

Community organising – groft oversat: "organisering af lokalsamfundet" – er en metode til at opbygge forpligtende lokale fællesskaber på tværs af stor sproglig og kulturel mangfoldighed. Metoden blev udviklet i 1930erne og 1940erne af sociologen Saul Alinsky i Chicagos slumkvarterer. Disse områder var ikke alene præget af stor fattigdom, men også stor kulturel og sproglig forskellighed i kraft af de mange migranter fra hele verden, der bosatte sig der. Hvert migrantsamfund havde deres egne civilsamfundsinstitutioner, der var afkoblede fra eller ligefrem fjendtligt stemte overfor hinanden, hvilket gjorde dem ude af stand til at samarbejde og handle på de lokale problemstillinger, som de havde til fælles.

Community organising er baseret på langsigtet relationsopbygning. Ansatte ‘community organisers’ arbejder i lokalområdet med at møde og opbygge relationer til de lokale borgere. En organiser afholder gerne 15 til 20 en-til-en samtaler hver uge. Gennem disse samtaler identificerer organiserne lokale handlekraftige borgere, der er interesserede i at handle sammen for at forbedre livet i det lokalsamfund, som de er en del af.

Grundreglen for community organising er "Gør aldrig for andre, hvad de er i stand til at gøre for sig selv."Organisernes arbejde ligger derfor mest af alt i at lære lokale borgere at tage aktiv del i samfundet, i stedet for at gøre det for dem. Rollen som community organiser er den samme, som en træner har for et fodboldhold: Både at være "talentspejder" og finde og samle lokale handlekraftige borgere omkring de sager, der er vigtige for dem. Og så træne og støtte dem, så de sammen kan opbygge politisk slagkraft og skabe positive forandringer.

obama-community-organizer-600x410.jpg
Barack Obama startede sin karriere som community organiser i 1980ernes Chicago.

Gennem hundredevis af en-til-en samtaler knytter community organiserne bånd mellem medlemmer af de mange forskellige institutioner og fællesskaber, og hjælper dem med at opbygge en fælles forståelse af, hvordan de ønsker, at deres lokalsamfund skal se ud. Igennem denne relationsopbygning identificeres de lokale institutioner, der er villige til at indgå i og etablere en lokal borgeralliance, der kan fungere som fælles platform for at afdække og finde løsninger på de problemstillinger, som påvirker de lokale borgere i deres egen hverdag.

Et vigtigt element i denne relationsopbygning er, at organiserne ikke kun fokuserer på de mest marginaliserede borgere i lokalområdet, men også møder og engagerer de mere ressourcestærke borgere i lokalområdet, der også har en interesse i at løse disse lokale problemstillinger. Borgeralliancen kan således gå på tværs af bydelsgrænser og matrikelgrænser, og arbejde mere helhedsorienteret med de lokale fællesskaber, der er interesserede i at skabe bæredygtig lokal forandring.

Alliancen uddanner lokale borgere til at identificere problemstillinger, researche gangbare løsninger og afklare hvordan disse løsninger kan blive gennemført. Ofte handler dette om at finde frem til de beslutningstagere fra offentlige organisationer eller virksomheder, der har den fornødne magt til at gennemføre disse løsninger. Igennem alliancen lægger borgerne pres på disse beslutningstagere for at få dem til forhandlingsbordet. Målet er at indgå i en gensidig respektfuld og ansvarlig dialog, og sammen finde frem til gangbare og bæredygtige løsninger. Derfor er alliancens økonomiske uafhængighed af offentlig støtte afgørende for dens evne til at kunne indgå i sådanne politiske forhandlinger.

Screen-shot-2015-09-08-at-11.57.09-1024x448.png
I 2015 holdt den britiske borgeralliance Citizens UK et stort General Election Accountability Assembly tre dage før det britiske parlamentsvalg. 2200 ledere fra over 350 civilsamfundsorganisationer er samlet for at holde de politiske ledere ansvarlige for deres beslutninger de sidste fem år – og forpligte sig på det fortsætte samarbejde omkring Citizens UK’s politiske dagsorden for de næste fem år.

Siden 1960erne er community organising blevet anvendt til at etablere over 150 lokale borgeralliancer over hele USA. Siden 1990erne har tilgangen spredt sig til bl.a. Storbritannien, hvor organisationen Citizens UK nu har etableret lokale borgeralliancer i bl.a. London, Nottingham, Birmingham, Leeds og Cardiff. Citizens UK er således en fælles politisk platform for overover 350 meget forskellige civilsamfundsorganisationer. Gennem Citizens UK har disse medlemsorganisationer bl.a. kunnet sikre levedygtige lønninger til over 45.000 uorganiserede lavtlønnede arbejdere, større tryghed i udsatte boligområder, samt bedre vilkår for asylansøgere og migranter i Storbritannien:

I disse år er lignende borgeralliancer under udvikling i Sverige, Polen, Frankrig og Tyskland. Og med dette projekt ønsker vi at introducere community organising i Danmark.

At organisere lokalsamfund er på ingen måde noget nyt i Danmark, hvor vi har længe haft en stolt tradition for stærke, engagerede og handlekraftige fællesskaber. Men disse fællesskaber har altid været præget af en stor grad af kulturel, sproglig og religiøs homogenitet. Gennem de sidste 30 år er Danmark blevet meget mere kulturelt og religiøst mangfoldigt. Især på Nørrebro og Nordvest, hvor op mod 25% af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Denne mangfoldighed forudsætter nye metoder og tilgange til organiseringen af lokalsamfundet.

På baggrund af solide erfaringer fra både USA og Storbritannien ser vi community organising og opbygningen af en lokal borgeralliancen som et oplagt redskab til at skabe relationer, samarbejde og forståelse på tværs af lokale fællesskaber og organisationer. Vi ser denne form for relationsopbyggende arbejde som en afgørende løftestang til at nedbryde isolationen mellem disse fællesskaber, styrke deres medlemmers handlekraft, og give dem troen på, at de kan skabe positive og vedvarende forandringer i deres lokalsamfund og deres hverdag.

Derfor er vi i gang med at opbygge den første danske borgeralliance, baseret på community organising-tilgangen. Vi ønsker at skabe det eksempel, som andre i Danmark kan lære af og som kan være med til at inspirere til nytænkning og udvikling af civilsamfundets rolle i det 21. århundrede.

Læs mere om, hvordan du og din organisation kan være med her.

Læs mere om community organising:

Bøger om community organising:

Artikler om Citizens UK:

Artikler om MEDBoRGERNE:


Vær med Spred budskabet

get updates