Om Medborgerne

Medborgerne er lukket. Foreningen eksisterer ikke længere. Siden er nostalgia, indtil den lukkes. 

Medborgerne arbejder for at organisere civilsamfundets mangfoldige fællesskaber, så de sammen kan arbejde for det fælles bedste.

Medborgerne er organiseret som en forening, der har til formål at forny og styrke civilsamfundets fællesskaber og bekæmpe den magtesløshed, som stadig flere danskere føler i deres hverdag. Med inspiration fra England og USA tager vi udgangspunkt i tilgangen community organising. Denne tilgang fokuserer på at opbygge bredt forankrede, lokale borgeralliancer. Disse borgeralliancer samler lokale fællesskaber på tværs af tro, social baggrund, fag, fritidsinteresser, alder og foreninger, styrker deres medlemmers demokratiske handlekraft, og gør dem i stand til at gå sammen og skabe forandringer – ikke på trods af, men i kraft af deres indbyrdes forskellighed og mangfoldighed.

Medborgerne er en katalysator, der kan igangsætte og understøtte opbygningen af sådanne lokale borgeralliancer. Vores første mål er at opbygge en lokal borgeralliance i København, og dermed skabe det eksempel, som andre i Danmark kan lære af og som kan være med til at inspirere til nytænkning og udvikling af civilsamfundets rolle i det 21. århundrede.

 

***

Tak til

Tryg Fonden, der med to bevillinger har støttet vores udvikling og opstart af Danmarks første lokale borgeralliance i København N-NV i perioden 2016-2019.

 

Tuborgfondet, der med en bevilling har gjort det muligt for os at arbejde målrettet med unge medborgere på Nørrebro/Nordvest i perioden 2018-2021.

 

VELUX FONDEN ... | Sponsorer & Samarbejdspartnere ...

Veluxfonden, der med en bevilling har gjort det muligt for os at arbejde fokuseret med community organising i og omkring udvalgte boligområder på Nørrebro/Nordvest i perioden 2020-2023.

Jan Rasmussen, Tombola CPH, der har udviklet vores logo og visuelle identitet.


Vær med Spred budskabet

get updates