Michael Wulff

michael-hvid

Profil
Uddannet sociolog. Organisationskonsulent hos Kirkens Korshær. Forfatter til bogen Den nødvendige frivillighed. Mere end 10 års erfaring som organisations- og udviklingskonsulent i bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Frivilligrådet.

Telefon: 30 27 08 16
Mail: [email protected]

Hvorfor er du med i Medborgerne?
I Danmark er vi rigtig gode til at give generøst til velgørenhed og engagere os som frivillige. Alligevel har jeg gennem de sidste 20 år, hvor jeg har engageret mig i og arbejdet med frivillige organisationer, oplevet et meget fragmenteret civilsamfund.

Jeg er hjemmefra blevet præget af en social indignation og social retfærdighed, der betød, at jeg simpelthen bare måtte engagere mig, først i flygtningesagen og siden bredt på det sociale område. Men da jeg ikke har fået frivilligheden ind med sutteflasken, ikke er opvokset med forældre, der var politisk aktive eller engagerede i fodboldklubben, har jeg selv skullet finde ud af ForeningsDanmark. Her har jeg oplevet, at det ikke er så lige til. Der er ofte en indforståethed om foreningslivet, f.eks. hvordan man begår sig i bestyrelse, hvem man skal kende eller hvad der er den rigtige form for frivilligt arbejde.

Efter at have arbejdet i mange år med dette, er det tydeligt for mig, at foreninger og organisationer kan blive meget bedre til at arbejde og stå politisk sammen. Ellers er der for mig at se en risiko for, at organisationerne bliver velfærdssamfundets lappeskræddere.