Red Barnet Ungdom København melder sig ind i alliancen!

Medborgerne er stolte af at kunne annoncere, at endnu en lokal organisation med fokus på børn og unge er blevet medlem.

Red Barnet Ungdom København blev medlem i ugen op til Medborgernes Mærkesagsvalg, og de var derfor med til at vælge en mærkesag, der fokuserer på flere frirum til børn og unge på Nørrebro-Nordvest.

Red Barnet Ungdom (RBU) blev dannet i 2003, som en selvstændig ungdomsorganisation med tilknytning til Red Barnet. Ungdomsorganisationens formål er at arbejde for, at:

  • Alle børns rettigheder i henhold til Børnekonventionen anerkendes og respekteres.
  • Alle børn bliver hørt og har indflydelse på de beslutninger, der berører dem.
  • Alle børn har kendskab til børnekonventionen og deres rettigheder.

Red Barnet Ungdom København er RBU’s største lokalforening, der gennem 30 projekter og med over 350 aktive frivillige arbejder for at gøre en konkret forskel for børn i København. Lokalforeningen arbejder også på at skabe et stærkt sammenhold på tværs af alle de forskellige projekter og på at sætte børn og unges rettigheder i Danmark endnu mere på dagsordenen. Derfor giver det rigtig god mening for lokalforenin gen at blive en del af en lokal borgeralliance. 

”Vi har i Red Barnet Ungdom København meldt os ind i Medborgerne, fordi vi her ser en stærkt alliance bestående af mangfoldige fællesskaber, som sammen kan skabe de forandringer, der er til vores lokalsamfunds bedste. Det er derfor fantastisk, at vi nu med vores medlemskab kan lægge RBU’s stemme i denne stærke alliance og dermed være med til at styrke børnenes indflydelse på beslutninger i lokalsamfundet”, fortæller Hannah Lund, der er menigt medlem af lokalbestyrelsen i Red Barnet Ungdom København.

”I RBU ønsker vi en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder tages alvorligt og respekteres. RBU er en organisation for aktive unge frivillige og støttemedlemmer mellem 15 og 30 år, der med FN’s Børnekonvention som fundament mener, at børn blandt andet har ret til fritid, uddannelse og til at blive hørt. Som unge mennesker har vi i RBU et godt grundlag for at møde børnene i øjenhøjde. Det gør vi med anerkendelse og inddragelse samt engagement og ansvarlighed”, forklarer Hannah Lund. 

 

IMG_2106.JPG

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates