Seminar om Community Organising d. 15. september 2015

Den 15. september 2015 samlede vi ca. 55 gode folk fra kirkelige organisationer, muslimske organisationer, fagforeninger, frivillige organisationer, store NGOer, almene boligafdelinger og løst definerede borgerinitiativer til et seminar om community organising i Danmark.

Det danske samfund er i en brydningstid. Vi står overfor udfordringer, som ingen af os kan løse alene. Og behovet for, at civilsamfundets fællesskaber står sammen og tager ansvar har aldrig været større. Derfor ønsker vi at arbejde med community organising-tilgangen til at opbygge en alliance af det danske civilsamfunds mange fællesskaber. En alliance, der kan være en fælles platform, der kan sikre samarbejde, forståelse, fælles handling og politisk slagkraft på tværs af det danske civilsamfund.

Inspirationskilden til dette er den britiske civilsamfundsalliance Citizens UK. I maj deltog ti danske civilsamfundsledere i Citizens’ UKs store valgmøde tre dage før det britiske parlamentsvalg. 2200 ledere fra 350 civilsamfundsorganisationer var samlet for at holde de politiske ledere ansvarlige for deres politiske beslutninger, og søge at indgå i ligeværdig dialog omkring de kommende fem års politiske prioriteringer i Storbritannien. Vores vision er, at vi indenfor ti år har opbygget en civilsamfundsalliance, der kan afholde en lignende borgerforsamling i Danmark, hvor de politiske beslutningstagere kommer og forholder sig til civilsamfundets dagsorden.

Dette seminar var en første invitation til en sådan alliance. Det var den første anledning til at samle nogle af de gode, engagerede folk fra civilsamfundets organisationer, som vi har talt med gennem det seneste halve års tid. Til stede var ca. 55 deltagere fra kirkelige organisationer, muslimske organisationer, fagforeninger, frivillige organisationer, store ngo'er, almene boligafdelinger, løst definerede borgerinitiativer og meget mere.

Med seminaret ønskede vi både at give deltagerne en fælles forståelse af potentialet ved community organising; vise, at det er muligt at overføre denne tilgang til en dansk kontekst; og starte en samtale om, hvordan vi kan iværksætte en sådan civilsamfundsalliance sammen.

opsamling1.jpg

 

1. Introduktion til community organising

I den første blok gav Andreas Lloyd en kort introduktion til community organising, hvorefter Neil Jameson, grundlægger og executive director for Citizens UK delte sine erfaringer med deltagerne via Skype.

Community organising handler om at etablere en bredt forankret alliance mellem forskelligartede fællesskaber i et lokalområde. Denne alliance bygger på personlige relationer, der opbygges gennem hundredevis af samtaler en til en. Ansatte community organisers har til opgave at opbygge disse relationer og skabe den fornødne tillid og forståelse, der gør disse mange organisationer i stand til at handle sammen.

Alliancen har ikke en række mærkesager på forhånd, men finder sine mærkesager gennem samtaler og lyttemøder. Her afdækkes de bekymringer og problemstillinger, der optager folk i lokalområdet, og gennem omhyggeligt research-arbejde udvælger borgerne de konkrete mærkesager, som de ønsker at handle på sammen. Disse sager er kendetegnet ved at være dybt følte og bredt følte nok til, at mange er villige til at handle på dem. Community organising er bygget på en regel om, at man aldrig skal gøre noget for nogen, som de er i stand til at gøre for sig selv. Dette gælder også at identificere og vælge, hvilke problemer de ønsker at løse sammen.

Når alliancen er etableret, skrider den til handling. Alliancens medlemmer researcher og udvikler løsninger, som de præsenterer for de relevante beslutningstagere. Det kan være alt fra at få sat filtre på lokale fabriksskorstene og sikre halal-mad i lokale restauranter til større sager som trygge gader, flere lærepladser eller værdige forhold for asylansøgere. Hvis beslutningstagerne ikke vil mødes, eller ikke vil acceptere de fremsatte løsninger, lægger alliancen pres på beslutningstagerne gennem offentlige aktioner for at få anerkendelse. Det handler ikke om at brokke sig. Det handler om at kunne indgå i ligeværdigt samarbejde om at løse fælles problemer. På denne måde er community organising ikke et kortsigtet projekt med fokus på en enkeltsag. Det er en langsigtet strategisk relationsopbygning, der gør alliancen i stand til at løse problemstillinger og kriser, når de opstår. Det gør lokalsamfundet stærkere og mere tillidsfuldt.

opsamling3.jpg

Oplæg ved Neil Jameson fra Citizens UK via Skype.

 

2. Lokalorganisering i Danmark

I seminarets anden blok bestod af en paneldebat, hvor Camilla Herdahl fra 3F, Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken, og Poul Løhde, forhenværende politidirektør fra Fyns Politi præsenterede hver deres eksempel på, hvad danske organisationer få ud af at arbejde med organisering – lokalt og relationelt.

Camilla Herdahl fortalte om, hvordan 3F i løbet af de sidste 10 år har arbejdet målrettet med organising på arbejdspladser som en måde at engagere medlemmer og ikke-medlemmer til at løse faglige problemer sammen. Det afgørende er at have klart definerede mål, der kan opnås og dermed sikre stemning og sejr lokalt. De har haft rigtigt gode erfaringer med denne tilgang.

Niels Nymann Eriksen fortalte om sit arbejde som sogne- og indvandrerpræst på Vesterbro, hvilket bl.a. består i at skabe relationer og rum til de asylansøgere, der ønsker at indgå i en menighed i København. Niels deltog i Citizens UK’s valgmøde i maj, og ser et stort potentiale i at række ud og tage del i andres initiativer og engagere sig endnu mere lokalt. Niels nævnte bl.a. ældre etniske borgere, flygtningesituationen, samt samarbejde med netværk af tidligere prostituerede som lokale anliggender, der kan organiseres omkring.

Poul Løhde fortalte om sit arbejde med at iværksætte en målrettet dialogindsats i Vollsmose. I erkendelse af, at den traditionelle problemorienterede indsats ikke førte til noget, besluttede han at skifte til en visionsbaseret tilgang, der kunne sikre en ligeværdig og inkluderende dialog med velfungerende danskere med anden etnisk baggrund, så de selv kan bidrage med løsninger på de problemer de oplever i deres hverdag. Arbejdet bestod især i at kortlægge og møde lokale grupperinger og blive inviteret ind til dialog på de lokale borgeres præmisser. Projektet har gjort, at de lokale borgere nu ser Fyns Politi som deres politi. I denne situation kom initiativet til dialog fra politiet, og var således også begrænset til problemstillinger, der havde politimæssig relevans. Men Poul ville ønske, at borgerne havde været organiserede nok til, at de selv havde opsøgt politiet og sat dette på dagsordenen. For så ville de også kunne have organiseret sig til at løse andre problemstillinger i deres lokalområde.

I den efterfølgende debat blev der stillet spørgsmål til kommunens rolle. Community organising handler om at organisere civilsamfundet for at kommunen ikke organiserer os på deres præmisser. Det lokale civilsamfunds organisationer må være bevidste om den magtrelation, der altid vil være i forhold til en kommunal forvaltning med mange ressourcer og en klar politisk dagsorden. Forudsætningen for at kunne mødes i en ligeværdig samarbejdsrelation er derfor, at lokalsamfundets fællesskaber selv organiserer sig.

opsamling2.jpg

Afsluttende samtaler om potentialer og udfordringer for community organising i København.

3. Potentialet for community organising i København

I seminarets sidste del fortalte Ruth Gøjsen om vores konkrete projektplaner om at opbygge en lokal civilsamfundsalliance på Ydre Nørrebro og Nordvest i København. Målet er at skabe det gode eksempel, som kan vise, at community organising kan fungere i Danmark, og inspirere til flere lignende alliancer rundt om i landet. Derefter diskuterede sad deltagerne i små grupper og diskuterede potentialet og udfordringerne for community organising i København.

Potentialet ved en sådan civilsamfundsalliance ligger især i, at det bliver et positivt initiativ nedefra. Et konstruktivt modsvar til frustrationen og politikerleden. Det handler i høj grad om demokratisk dannelse. At kunne nå dem, der ikke allerede er aktive og en del af foreningsdanmark. De involverede borgere lærer meget af at være med. Målet er netop at skabe en situation, hvor det giver mening for borgere at samles og tale med hinanden.

Udfordringen er, at dette forudsætter en kulturændring. Både hos de etablerede organisationer, men også hos de enkelte borgere. For mange vil det være nemt at sige, at de problemer, som en sådan alliancen vil søge at løse, er sager, som kommunen i forvejen burde tage sig af. Ligeledes kan det være vanskeligt at skabe fremdrift uden en klar sag som omdrejningspunkt. Det svære er at forklare metoden, for den er ikke almindelig.

 

4. Næste skridt

Dette seminar er kun det allerførste skridt på vejen. Vi er i gang med at skaffe finansiering og opbygge relationer til at etablere den første danske borgeralliance i København i løbet af 2016 og 2017. Vi vil gerne invitere jer alle til at hjælpe os:

Er I nysgerrige på at høre mere?

  • Mød os til en kop kaffe og hør mere om community organising, og hvordan du og din organisation kan deltage i samarbejdet omkring en lokal borgeralliance i København.

Vil I anbefale projektet til andre?

  • Anbefal projektet i din organisation og til andre, der kan hjælpe projektet på vej.
  • Hjælp os med at finde og møde nøglepersoner i lokalområdet.

Vil I give jeres støtte?

  • Giv jeres organisations støtte til vores fondsansøgninger. Kontakt os for at høre nærmere.
  • Invitér os til at komme og fortælle om community organising i jeres organisation.

Vil I være med til at sponsorere initiativet?

  • Støt projektet med opstartsmidler, der kan gøre en lokal borgeralliance til virkelighed. Til gengæld vil I kunne få adgang til træning, netværk og rådgivning. Kontakt os for at høre nærmere.
  • Hjælp os med at kortlægge lokale problemstillinger, der optager jeres medlemmer og andre borgere i lokalområdet.

 

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere:

Andreas Lloyd – [email protected], 30253049

Ruth Gøjsen – [email protected], 61682457

Michael Wulff – [email protected], 30270816

 

Læs mere

Hvis du er nysgerrig på at læse mere om community organising, anbefaler vi at starte med følgende tekster. Kontakt os, hvis du gerne vil have anbefalinger.

Essay: Civilsamfundets renæssance

Bog: Mike Gecan: Going Public [kan købes online her]

Bog: David S. Walls: Community Organizing [kan købes online her]

Fotos fra seminaret er taget af Kristine Kiilerich.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates