Tryg Fonden støtter Medborgerne

TrygFonden har givet Medborgerne knap to millioner kroner til opbygningen af en lokal borgeralliance på Nørrebro og Bispebjerg. Målet er at samle lokale fællesskaber om at skabe positive forandringer og vedvarende løsninger på fælles udfordringer.

Pressemeddelelse den 26. februar 2016:

Lokal alliance skal udvikle Københavns Nordvestkvarter

Nyt initiativ sætter fokus på to af Danmarks mest udsatte boligområder – Nørrebro og Bispebjerg i København. Med knap to millioner kroner fra TrygFonden vil den nye organisation, Medborgerne, samle lokale fællesskaber om at skabe positive forandringer og vedvarende løsninger på fælles udfordringer. Målet er at styrke bydelene og give borgerne troen på, at de selv kan gøre noget for at ændre de problemer, de oplever i hverdagen.

Når talen falder på de københavnske bydele Nørrebro og Bispebjerg, ledes tankerne ofte hen på sociale problemer, kriminalitet, mislykket integration og trivselsproblemer. Gentages de negative historier ofte nok, bliver de forstærket og skaber yderligere negative associationer.

I løbet af de seneste år er adskillige kommunale og boligsociale projekter igangsat med det formål at forbedre forholdene i de to bydele. Men resultaterne har været begrænsede, idet den langsigtede forankring i lokalsamfundet mangler. Varige forandringer i et boligområde kræver, at de lokale borgere og fællesskaber tager ansvar, står sammen og samarbejder om at identificere, udvikle og drive bæredygtige og langsigtede løsninger af problemerne. Det er netop, hvad den nye organisation, Medborgerne, ønsker at gøre på Nørrebro og Bispebjerg.

Målet er at opbygge en lokal borgeralliance, der samler kirker, moskeer, foreninger og andre stærke fællesskaber, der trods deres kulturelle forskelligheder deler de samme bekymringer og udfordringer for deres lokalsamfund. For ved at samle de forskellige grupper og skabe en fælles platform, vil parterne stå stærkere og kan arbejde sammen og helhedsorienteret om fx styrkelse af folkeskolen og mere tryghed i gaderne. Til indsatsen har Medborgerne modtaget 1,9 mio. kr. fra TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden.

- Vi er utrolig glade for TrygFondens donation, for det giver os mulighed for at arbejde målrettet med at organisere borgerne på Nørrebro og Bispebjerg. Der er så mange stærke fællesskaber her, som gerne vil arbejde for at styrke deres bydel. Men der er også nogle store udfordringer, som ingen af disse fællesskaber kan løse alene. Vores mål er at hjælpe dem med at finde sammen om at skabe det lokalsamfund, som de ønsker sig, siger Andreas Lloyd, der sammen med Michael Wulff og Ruth Gøjsen står bag stiftelsen af Medborgerne.

Medborgernes forbillede er den britiske organisation Citizens UK, der har hjulpet helt almindelige mennesker og organisationer med samstemmende interesser til at organisere sig og dermed give dem muligheden for at løse de problemer, de oplever i deres hverdag. Den engelske borgeralliance har bl.a. opnået at få hævet mindstelønnen hos over 2000 arbejdsgivere, hvilket har løftet op mod 100.000 mennesker ud af fattigdom. De har også sikret værdige vilkår, bolig og arbejde for syriske flygtninge i England.

- I TrygFonden arbejder vi for, at flere, der befinder sig i en sårbar situation, indgår i positive fællesskaber, som kan tilføre dem ressourcer og derigennem styrke deres evne til at fremme deres egen og andres trivsel. Det stemmer godt overens med Medborgernes tilgang til at ville udvikle Nørrebro og Bispebjerg i en positiv retning og skabe optimisme og samhørighed blandt borgerne i de to bydele. Vi glæder os derfor meget til at følge Medborgernes indsats, siger Pia Hansen, donationschef i TrygFonden.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte og sårbare grupper.

For yderligere information, kontakt venligst:
Andreas Lloyd, stifter af Medborgerne, tlf.: 30 25 30 49
Ruth Gøjsen, stifter af Medborgerne, tlf.: 24 94 43 88
Michael Wulff, stifter af Medborgerne, tlf.: 30 27 08 16
Karen Bøgedal, pressechef i TrygFonden, tlf. 30 56 34 32

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates