Tuborgfondet støtter Medborgerne – og lokale unges handlekraft

Med en bevilling fra Tuborgfondet vil den lokale borgeralliance Medborgerne over de næste tre år sætte fokus på at styrke lokale unge på Nørrebro og Nordvest, så de kan indgå som drivkraft i arbejdet med at skabe bæredygtige forandringer i deres bydel.

PRESSEMEDDELELSE: Nørrebro og Nordvest (Bispebjerg) er blandt Københavns yngste bydele, hvor over halvdelen af borgerne på Nørrebro er under 30 år. Alligevel oplever mange lokale unge, at deres stemmer ikke bliver hørt, når det gælder udviklingen af deres bydel. Selvom de er tilknyttet foreninger eller andre lokale aktører, mangler de gennemslagskraft til at få deres ideer igennem. Om det så handler om adgangen til en fodboldbane eller muligheden for at fortsætte i en fritidsklub sammen med de yngre venner, når de fylder 18 år. Med projektet “Unge Medborgere” vil Medborgerne skabe et fællesskab, hvor lokale unge får styrket deres evner til og mod på at engagere sig i samfundet, så de sammen kan skabe løsninger på de problemer og udfordringer, som de møder i deres hverdag. Og dermed skabe positive forandringer på Nørrebro og i Nordvest.

Nørrebrohallen0009.JPGSabrina og Fenek fra Ågårdens Ungefællesskab på scenen i Nørrebrohallen i september til Stemmer fra Nørrebro/Nordvest – Medborgernes store forsamling op til kommunalvalget 2017.

 

Gennem de seneste år har Medborgerne opbygget en mangfoldig borgeralliance på Nørrebro og i Nordvest, der organiserer lokale kræfter til at skabe forandringer til gavn for alle i lokalområdet. Blandt alliancens medlemmer er Professionshøjskolen Metropol, HK Service Hovedstaden, Mellemfolkeligt Samvirke, RessourceCenter Ydre Nørrebro og Fritidsakademiet. Medborgernes arbejde er inspireret af den amerikanske community organising-tilgang, der har været anvendt til at organisere lignende borgeralliancer i USA og England gennem de sidste 50 år. Samme metode vil Medborgerne nu videreføre i deres arbejde med unge på Nørrebro og Nordvest, så de både får gavn af erfaringerne fra udlandet og netværket i den eksisterende lokale mangfoldige borgeralliance.


“Vi er glade for muligheden for at arbejde sammen med lokale unge, og hjælpe dem med at opbygge et fællesskab, som giver dem mulighed for selv at handle, og få positive erfaringer med medborgerskab, og ikke mindst selv fortælle og vise, hvad der er vigtigt for dem, ” fortæller Medborgernes forkvinde Ruth Gøjsen. “Vi ser rigtig mange, som er optagede af at tale om ‘de unge’, i stedet for at tale med og lytte til dem. Og som skaber mange narrativer om stemmeprocenten osv. Vi tror på, at der er masser af engagement, potentiale, ønske om forandringer og handlekraft blandt kvarterets unge - og den vil vi være med til at sætte fri.”

 

social_default_share.jpg

I Tuborgfondet ser programansvarlig og souschef Nanna Bang frem til samarbejde med Medborgerne. ”Medborgerne afprøver nye metoder for at få flere unge til at engagere sig i samfundet. Deres arbejde er væsentligt og vigtigt set i et demokratisk perspektiv, og vi ser frem til at flere unge på Nørrebro og i Nordvest får øje på, at deres stemme også tæller,” fortæller Nanna Bang.


Projektet kort fortalt

Over de næste tre år vil Medborgerne arbejde målrettet med at opsøge og engagere lokale unge til at indgå i et forløb, der styrker dem i at bygge konkrete kampagner udsprunget af deres problematikker og løsninger herpå. Medborgerne vil med projektet sikre, at lokale unge på Nørrebro/Nordvest får oplevelsen af fornyet samfundsdeltagelse og mulighederne for at indgå i et handlingsorienteret og engagerende mangfoldigt fællesskab. Tuborgfondet har bevilliget 1.800.000 kr. til projektet.

 

Om samarbejdspartnerne:

Medborgerne er en forening, der arbejder for at organisere civilsamfundets mangfoldige fællesskaber, så de sammen kan arbejde for det fælles bedste.

Tuborgfondet en almennyttig fond med særligt fokus på at støtte unges evne til at udvikle og deltage i fællesskaber. Fondet lægger vægt på frivillighed, mangfoldighed, og at der afprøves og tænkes i nye metoder.

 

Hvis du vil vide mere om projektet:

Ruth Gøjsen, Bestyrelsesforkvinde i Medborgerne, tlf.: 24 94 43 88, [email protected]

Anni Lyngskær, Kommunikationsansvarlig ved Tuborgfondet, tlf: 20 73 80 76, [email protected]

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates