Unge Medborgere

Unge Medborgere er en platform for lokale unge og ungefællesskaber, der går sammen om at forbedre deres lokalområde og hverdagen for dem selv og deres naboer. Unge på Nørrebro og i Nordvest gør deres gode værdier til håndgribelig handling gennem lokale kampagner. Kampagnerne skal sikre konkrete løsninger på problemer, der deles af mange og de unge skaber sammen positive forandringer, der er højaktuelle for deres eget lokalsamfund.

Unge på Nørrebro og i Nordvest er frustrerede og bekymrede. Der er stor mangel på trygge frirum for unge, og mange børn og unge kan ikke dyrke sunde fritidsinteresser som f.eks. sport på grund af alvorligt begrænsede faciliteter. Også den offentlige debat får mange unge til at føle sig fremmedgjorte og uønskede. Se den korte video med de unges egne fortællinger fra Medborgernes event “Stemmer fra Nørrebro-Nordvest”:

 

 

De lokale unge brænder for deres lokalområder, og mange af dem er allerede med i lokale fællesskaber og gør dagligt en stor indsats for deres lokalsamfund og medborgere. Der er dog begrænset erfaring med at handle i fællesskab på tværs af fællesskaberne, og det er svært for en enkelt forening at skabe forandringer alene. Ved at alliere os med hinanden kan vi handle på de udfordringer, som de unge og mange andre dagligt oplever konsekvenserne af. Når vi står sammen, kan vi råbe politikerne og andre magtfulde voksne op og få dem til at ændre på de udfordringer, som de unge og andre borgere oplever er afgørende at handle på lige nu og her.

 

Unges handlekraft og konkrete forbedringer på N/i NV

Unge lærer at organisere sig gennem træningsforløb og fælles handling. De får bedre formidlingsevner, større personlig styrke, effektive forandringsværktøjer, stærkere sammenhold og sikrer sammen bedre ungeliv på Nørrebro og i Nordvest for både dem selv og andre lokale borgere. Når forløbet er afsluttet i maj fortsætter kampagnerne indtil målet er nået. De unge vil herefter på egen hånd kunne skabe andre lokale kampagner og skabe endnu flere positive forandringer i deres lokalområder.

Medborgernes 15 engagerede medlemsorganisationer har allerede konkrete erfaringer med at organisere sig og skabe konkret forandring på Nørrebro og i Nordvest. De vil bakke de unge op i deres arbejde sammen med Medborgernes organiser-team. Janni Nielsen er ansat som projektleder på Unge Medborgere.

 

Tak til Tuborgfondet, der med en bevilling har gjort det muligt for Medborgerne at arbejde målrettet med unge medborgere på Nørrebro/Nordvest i perioden 2018-2021.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates