Unge går forrest på Nørrebro og Nordvest!

 

Medborgernes første ungedrevne kampagne skal føre til indflydelse på udviklingen af Nørrebro og Nordvest!

Onsdag d. 20. februar ‘19 tog unge fra Medborgerne ordet, mens politikerne lyttede til deres drøm om stærkere ungefællesskaber i bydelen. Flere af de unge stod på scenen for første gang, men leverede hjertesagen skarpt og selvsikkert. Unge på Nørrebro og Nordvest er fulde af handlemod og har en tro på, at det nytter at engagere sig!

Læs Altinget.dks reportage her og Respons’ her.

Tak til de 200 deltagere fra mange forskellige fællesskaber, der mødte op!

Og tak til de 2 borgmestre Franciska Rosenkilde (Å) fra Kultur- & Fritidsudvalget og Ninna Hedeager Olsen (Ø) fra Teknik- & Miljøudvalget samt de 5 udvalgsmedlemmer Jonas Bjørn Jensen (A), Christopher Røhl (R), Marcus Vesterager (A), Mette Annelie Rasmussen (R) og Finn Rudaizky (O) - de udtrykte alle interesse i at samarbejde om en løsning, og vi holder dem op på det!

 

Unge snakkes mere om end med, og unges manglende indflydelse blev understreget under Københavns Kommmunes Ungeråds deltagelse. De kunne fortælle, at de - endda i Rådhusets eget ungeråd - kan have meget svært ved at blive hørt.

 

De unge drømmer ikke blot om en 11-mandsbane til den lokale fodboldklub Nørrebro FF;  de vil sikre idrætsfaciliteter til mange typer sport, så de kommende kommende generationer af små Nørrebro-borgere kan vokse op med stærke lokale sports-fællesskaber.

 

De unge havde samarbejdet med Out of Office Architects for at få sat konkrete billeder på deres vision om et idrætsanlæg, der kan samle hele bydelen og kan placeres helt lokalt på arealet bag Rovsingsgade.

 

Se de unges superfede kampagnevideo her!

 

De unge føler sig hørt. Nu skal vi se handling!

 

Tak til Tuborgfondet for bevillingen til Unge Medborgere og tak til Roskilde Festival for støtte til arrangementet!Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates