Vision for fremtidens Nørrebro Station

I de sidste 20 år har Københavns Kommune udviklet en række planer for Nørrebro Station men der er ikke blevet afsat midler til at realisere nogen af dem. Derfor har vi udviklet en plan for, hvordan lokale borgere og fællesskaber hurtigt kan skabe synlige forandringer omkring Nørrebro Station – i samarbejde med Københavns Kommune.

Situationen i dag

Manglende belysning, stank af urin, hærgede og misvedligeholdte facader og byrum. Området omkring Nørrebro Station føles utrygt for mange, men det er ikke det værste. Det er den en mangel på respekt for lokale medborgere, som området omkring Nørrebro Station er blevet udtryk for:

I de sidste 20 år har Københavns Kommune udviklet en række planer for Nørrebro Station. Det seneste i 2015, hvor Borgerrepræsentationen vedtog et oplæg til udvikling af området efter en lang og omfattende borgerinddragelsesproces. Men der er ikke blevet afsat midler til at realisere planerne.

I sommeren 2019 åbner metro-cityringen, der forventes at gøre Nørrebro Station til Danmarks tredje-travleste station målt på passager-tal. Men der er stadig ikke afsat midler til et løft af området. Der er brug for handling nu!

Vores krav

Derfor kræver vi, at Københavns Kommune afsætter midler til et løft af området omkring Nørrebro Station:

  1. Varm og tryg belysning omkring Nørrebro Station og under højbanen – samtænkt med den øvrige belysningsplan for området.
  2. Etablering af offentlige toiletter ved stationen hurtigst muligt.
  3. Udsmykning af bropillerne ved Nørrebro Station, så det bliver et trygt byrum, der ikke inviterer til hærværk.
  4. Etablering af et torv på Basargrunden, der kan være et trygt, multifunktionelt samlingspunkt for kvarteret.


Efter pres fra Medborgerne afsatte Borgerrepræsentationen i marts 2018 1,3 millioner til at asfaltere og sikre belysning på Basargrunden, der pt. huser Metroselskabets skurby. Vi er glade for, at Borgerrepræsentationen anerkender behovet, men vi mener slet ikke, at asfaltering er en tilfredsstillende løsning.

Der er brug for et samlet løft af stationsområdet for sikre, at pladsen samtænkes med Metroselskabets genetablering af Folmer Bendtsens Plads, opførelsen af Kampsportens Hus, den kommende busgade og den nye fysiske helhedsplan for Mjølnerparken, så området omkring stationen opleves som et sammenhængende byrum.

Vores plan for udvikling af Basargrunden

Men det er nu for sent at projektere og etablere en plads på Basargrunden inden Metro-cityringen åbner i juli 2019. Derfor har vi samarbejde med arkitekterne Out of Office Architecture udviklet en plan for 2-årig prototype-udviklingsproces, der kan sikre liv og fællesskab på Basargrunden så snart, Metroselskabet rømmer den i marts 2019.

I de hundredevis af samtaler vi har haft med lokale borgere, er det tydeligt, at der er brug for en plads, der kan tilpasses de mange forskellige folk, behov og udtryk, der er på Nørrebro og Nordvest. Derfor vil vi have en åben og klart tidsafgrænset udviklingsproces for pladsen, hvilket er i overensstemmelse med Teknik- og Miljøforvaltningens strategi “Fællesskab København”, der netop lægger vægt på eksperimenterende, fleksible og dynamiske projekter med begrænset levetid, der afprøver nye funktioner i byens rum:

Skitse på midlertidig prototype på Basargrunden – udviklet af Out Of Office Architecture.

 

Vi er bla. inspirerede af Bispetorvet i Århus, hvor Århus kommune har afsat 5,79 millioner over en flerårig periode til at omdanne pladsen til et midlertidigt grønt og indbydende opholdsrum med god plads til et stort udvalg af arrangementer og udfoldelsesmuligheder:

referencer.png

Læs hele oplægget her. Men kort fortalt kræver vi, Borgerrepræsentationen til de kommende budgetforhandlinger i september afsætter midler til en 2-årig prototype-udviklingsproces, hvor:

1) Lokale borgere og aktører udvikler og afprøver et midlertidigt byrum på Basargrunden
2) Der afsættes midler til lokale borgere og aktører til at lave kulturelle aktiviteter og skabe nye jobmuligheder på pladsen.
3) At der på baggrund af denne udviklingsproces afsættes midler til etablering af en permanent, trygt og imødekommende opholdsplads som en del af et samlet løft af området.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates