Vores første community organising-træningsweekend

I weekenden d. 5.-6. marts samlede vi 25 handlekraftige borgere fra primært Nordvest og Nørrebro til to intense og berigende dages træning i community organising.

Blandt deltagerne var gode folk fra lokale fagforeninger, boligorganisationer, skoler, studenterorganisationer, kirker, moskéer og frivillige foreninger – der alle ønsker at styrke deres lederskab, udvikle deres organisationer og sammen opbygge gennemslagskraft til at skabe forandringer i deres lokalsamfund:

CO-training2-1024x505.jpg

Træningen bestod af en kombination af teori, praktiske redskaber, rollespil, historier og samtaler, og dækkede blandt andet:

  • Hvordan du som borger kan omsætte dine værdier til praktisk handling i hverdagen.
  • Hvordan du kan arbejde med relationsopbygning til at udvikle din organisation og
    jeres muligheder for at skabe forandringer i jeres lokalsamfund.
  • Hvordan du kan udvikle lokalt lederskab og engagement i din organisation.
  • Hvordan du kan være med til at skabe politiske og sociale forandringer på de
    områder, som du er optaget af.

CO-training4-600x338.jpg


CO-training3-600x338.jpg

CO-training5-600x344.jpg

 

Vi har udviklet træningen i samarbejde med den britiske borgeralliance Citizens UK, og bygger både på deres 25 års erfaring med community organising, og vores egne erfaringer fra mange års engagement i det danske civilsamfund. Udover selve øvelserne og oplæggene, gav træningen også anledning til masser af netværk- og relationsopbygning på tværs mellem de lokale organisationer, hvilket er grundstenen i vores arbejde med at opbygge en lokal borgeralliance i København N-NV.

Denne weekend var første gang vi fik lejlighed til at afholde en sådan træning i Danmark, og vi lærte også selv meget af at forberede og afvikle den. Vores mål er, at sådanne træninger bliver en central af vores arbejde med at styrke handlekraften og engagementet blandt lokale borgere og de fællesskaber, som de indgår i.

Vi afholder vores næste træningsweekend efter sommerferien. Hvis du og din organisation er interesseret i at deltage i dette eller et lignende træningsforløb, så skal du være meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates