Velkommen til de unge fra Ydre Nørrebro!

RessourceCenter Ydre Nørrebro har længe været aktive i Medborgerne, og gennem lyttekampagnen er der blevet lyttet til håb, drømme og bekymringer for de unge, der dagligt kommer hos RessourceCenter Ydre Nørrebro. Op til Mærkesagsvalget var det derfor med stor begejstring, at Medborgerne kunne byde RessourceCenter Ydre Nørrebro velkommen som medlem.

RessourceCenter Ydre Nørrebro (RCYN) er et frivillig- og aktivitetscenter for børn og unge. RCYN samarbejder både med unge fra lokalområdet, med frivillige foreninger og med enkeltindivider, der i fællesskab lægger kræfter i at skabe et aktivt og levende kvarter. RCYN’s rolle er at være et positivt samlingspunkt, hvor der er plads til mødet mellem de forskellige mennesker og dét, de bringer med sig.

Som Maria Kudsk Borghus forklarer, er RCYN et sted; ”hvor man kan gå til forskellige sportsaktiviteter i vores frivillige foreninger, få hjælp til lektierne af dygtige frivillige i vores lektiecafé, lære at lave film, tage fotos, redigere og meget mere i vores IT-Lab, eller få hjælp til at starte sit eget projekt eller forening. Vi har altså nogle af Nørrebros sejeste ildsjæle inden for foreningsliv og frivillighed, der alle arbejder for et bedre børne- og ungdomsliv på Nørrebro.”

Hos RCYN mødes de unge, som de er og hvor de er, og RCYN’s store viden om lokalsamfundet bruges til at finde nye måder at skabe sammenhængskraft og udvikling i lokalområdet, hvor de unge sammen går en positiv fremtid i møde. De unge hos RCYN støttes i at tage ansvar for deres eget liv og engagere sig i fælles aktiviteter, der kan fremme deres muligheder for at skabe positive netværk og udnytte deres potentialer. De inkluderende fællesskaber hos RCYN understøtter de unges vej mod identitet, positive fremtidsudsigter og aktivt medborgerskab.

Derfor giver det rigtig god mening som ressourcecenter på Nørrebro at være med i Medborgerne: ”Hos RessourceCenter Ydre Nørrebro har vi fokus på frivillighed, positive fællesskaber, demokrati og medborgerskab. Derfor skal vi selvfølgelig også være en del af Medborgerne. Vi skal gå forrest og vise børn og unge, at det nytter når man står sammen, og arbejder for det fælles bedste”, fortæller Maria Kudsk Borghus.

 

Medborgerne_Tarik_og_Nader.jpg

Tarek & Nader fra RCYN.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates