Træningsforløb

Vi afholder løbende træningsforløb for engagerede borgere, der leder eller er frivillige i et lokalt fællesskab (skole, kirke, moské, fagforening, boligorganisation, frivillig forening eller lignende), og som ønsker at styrke deres lederskab og gennemslagskraft i lokalsamfundet.

traening.jpeg

Vores træning bygger på den amerikanske tilgang community organising, der er en metode til at organisere lokalsamfundet på tværs af forskelligartede lokale fællesskaber om sager, som de alle er optagede af. Træningen er udviklet i samarbejde med den britiske borgeralliance Citizens UK, der har mere end 25 års erfaring med community organising. Træningen er tilpasset med praksisnær viden og værktøjer til en dansk kontekst.

Bemærk, at træningsforløbene er primært for ledere fra de lokale organisationer, der er – eller ønsker at blive – medlemmer af Medborgerne. Hvis du ikke er fra en lokal medlemsorganisation, og er interesseret i at deltage i et træningsforløb, kan du kontakte os for at høre nærmere om mulighederne for at deltage.

Se datoer for kommende træningsforløb herunder:

No trænings yet.

Vær med Spred budskabet

get updates