Et vellykket mærkesagsvalg!

Lyttekampagnen blev fuldendt med succesfuldt valg af Medborgernes første mærkesager. Lørdag d. 6. maj mødtes Medborgernes alliance og samarbejdspartnere til Mærkesagsvalg. Med fantastisk forårsvejr og Imam Ali Moskeens flotte konferencesal som ramme, blev der i fællesskab valgt tre stærke mærkesager, som borgeralliancen nu skal arbejde videre med. 

 

Forud for Mærkesagsvalget har lokale fællesskaber fra Nørrebro-Nordvest engageret sig i lyttekampagnen, der har givet borgere fra hele bydelen mulighed for at dele deres håb, bekymringer og drømme for dem og deres by. Lørdag gik de forskellige lokale fællesskaber på scenen og delte relevante og rørende historier, der har dannet baggrund for de indstillede mærkesager. Valget af de tre mærkesager viser, hvordan bydelen er bundet sammen af forskellighed og af kræfter, der sammen vil skabe forandring for hinanden og bydelen. 

Udrustede med postkort har et hav af lokale fællesskaber fra Nørrebro og Nordvest siden nytår indsamlet historier fra de borgere, som de til hverdag arbejder med og repræsenterer. Borgernes historier har dannet fundamentet for Medborgernes lyttekampagne, der har givet borgerne mulighed for selv at definere de problemstillinger, der på tværs af kvartererne fylder i deres hverdag. 

Alle fremmødte fællesskaber blev anerkendt og fejret.

Alle fremmødte fællesskaber blev anerkendt og fejret.

Lyttekampagnen har skabt travle og engagerede lokale fællesskaber, der har arbejdet på kryds og tværs af hinanden i bydelen. I lørdags blev lyttekampagnen afsluttet ved at de sager der har optaget flest mennesker på tværs af bydelen blev præsenteret, og hvor der endelig var mulighed for at få sat ansigter på hinanden og anerkende indsatsen fra alle dem, der er involverede i den nye, lokale borgeralliance. Det er tydeligt, hvor divers en bydel vi arbejder i og blandt de fremmødte var der en bred repræsentation af alder, køn, trosretninger, arbejdsområder og erfaringer. På skift modtag alle de fremmødte klapsalver og anerkendelse fra hinanden og for deres indsats.

De lokale fællesskaber præsenterede på skift deres mærkesager og de personlige og levende fortællinger fra scenen viste, at de indstillede mærkesager berører mange borgere, der er klar til at gå sammen og kæmpe for at løse problemstillingerne i deres bydel. Der blev skabt en større fælles bevidsthed og undervejs blev mangfoldigheden i området flere gange fejret og styrket.  

Her fremlægges 2 af de 7 nominerede mærkesager.

Mudi fra Fritidsakademiet fremlægger sin organisations mærkesag.

Her fremlægges 2 af de 7 nominerede mærkesager.

Tommy fra Bispeparken fortæller om behovet for trygge gader i området.

 I frokostpausen skulle der træffes det vigtige valg om, hvilke mærkesager, der skal arbejdes på frem mod kommunalvalget i november 2017. Under en bagende forårssol skabte nye værdifulde møder rammen om samtaler om fremtiden og det fælles arbejde med mærkesagerne. 

 

Beslutninger træffes over frokost i den smukke forårssol.

Beslutninger træffes over frokost i den smukke forårssol. 

 

Mærkesagsvalget sluttede af med en vigtig fælles beslutning om de tre mærkesager: 

  •  Det mangfoldige børneliv, 
  • Flere frirum til unge både under og over 18 år
  • Trygge gader

Medborgerne er sindssygt stolte af og opløftede over, at så mange lokale fællesskaber mødte op og var med til at tage et vigtigt skridt for Nørrebro-Nordvest. 

I den kommende måned vil vi afholde opstartsworkshops for de forskellige kampanger, ønsker du at være en del af arbejdet kan du kontakte Natasha eller Ditte på [email protected] eller [email protected]

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Natasha Al-Hariri
    published this page in Nyheder 2017-05-08 14:34:15 +0200

Vær med Spred budskabet

get updates