Flere og bedre fritidsjob på NRB/NV

Fritidsakademiet og HK Service Hovedstaden har gennem Medborgerne taget de første skridt til en ny kampagne, der skal sikre bedre muligheder for at unge på Nørrebro og i Nordvest kan få arbejde ved siden af skolen.

Der er ikke mange fritidsjob at få på NRB/NV. I hvert fald ikke opslåede stillinger. Derudover tager de færreste job højde for, at man som unge i sit første eller andet job, starter uden de store erfaringer og viden om, hvordan en arbejdsplads egentlig fungerer.

Det vil Medborgerne gøre noget ved!

I september og oktober har vi været ude at snakke med ca. 120 unge mellem 13-24 år i bydelen, for at blive klogere på, hvad de unge ser som udfordringer ved at søge- og være i fritidsjob. Mange unge peger på, at ansøgningsprocessen er svær. Både det at lave et CV, og at gå til samtale. Mange oplever dårlig kommunikation med chefen, at det kan være svært at vide, hvad man gør, hvis man bliver syg. Flere unge oplever også, at de bliver fravalgt på baggrund af deres bopæl. Ikke mindst hersker der en oplevelse af, at deres arbejde ikke har værdi for arbejdspladsen. En problematik der især tærer på motivationen for at gå på arbejde.

Vi mødte også nogle unge, der er super motiverede for at finde et fritidsjob, at tjene deres egne penge, og på den måde være uafhængige af deres forældre.

Fritidsjob og Falafler

Vi samlede nogle af de unge vi havde snakket med, i slutningen af oktober, til Fritidsjob og Falafler. Et event hvor de delte deres erfaringer med fritidsjob, og kom med ideer til, hvordan jobsamtaler kunne afholdes på en måde, der opleves rarere og mindre intimiderende. Eksempelvis som en gåtur rundt om søerne, hvor de unge er med til at sætte dagsordenen for samtalen. Måske endda med en ven under armen, hvis flere skal ansættes.

Aktører, Forældre og Arbejdsgivere

Vi har også lyttet til fritidsjobformidlere og -vejledere, pædagoger og andre aktører, der sidder i rollen mellem ung og arbejdsgiver. Vi har talt med forældre og med arbejdsgivere i området, og er ved at have et overblik over, hvilke udfordringer der er på området. Vi har mødtes på tværs, og er nu i processen af at samle alle interessenter på området, og med deres viden, ekspertise og erfaringer, at udvikle løsninger på de problemstillinger, vi har fundet. Mange gør allerede en stor indsats på området. Med denne kampagne, vil vi forene de gode kræfter og initiativer, der allerede er, og skabe bærerdygtige og langvarige forandringer for de unge i området

Arbejdet fortsætter med høj energi og store ambitioner, og vi ser frem til at gøre Nørrebro og Nordvest til et bedre sted at være ung i fritidsjob.

Er du arbejdsgiver, forældre, aktør på området eller ung og vil arbejde for at gøre fritidsjobområdet i Nørrebro/NV  bedre, så tøv ikke med at kontakte [email protected] eller ring på 29870359


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates