Jobopslag: Medborgerne søger community organiser

Medborgerne søger en community organiser til at indgå i arbejdet med opbygningen af Danmarks første bredt forankrede borgeralliance på Nørrebro og Bispebjerg.

Foreningen Medborgerne søger en community organiser til at indgå i arbejdet med opbygningen af Danmarks første bredt forankrede borgeralliance på Nørrebro og Bispebjerg. Stillingen er to-årig på 30 timer om ugen med start 1. april eller 1. maj 2016.

Baggrund
Medborgerne er en nystartet organisation, der med støtte fra Tryg Fonden vil opbygge Danmarks første bredt forankrede borgeralliance på Nørrebro og Bispebjerg i perioden 2016 til 2018. Borgeralliancen har til formål at samle forskellige lokale organisationer –kirker, moskéer, fagforeninger, skoler, boligorganisationer, frivillige foreninger og mange flere – og handlekraftige borgere, så de sammen kan arbejde for at udvikle deres lokalsamfund til det fælles bedste.
 

Vores nye community organiser:

 • brænder for social retfærdighed, demokratisk handlekraft og stærke lokalsamfund.
 • kan møde og arbejde med alle slags mennesker på tværs af sprog, kultur og religion.
 • kan arbejde meget selvstændigt, struktureret og målrettet og trives med stor frihed og stort ansvar.
 • har solid erfaring med frivillig-koordinering og dermed god forståelse for, hvad det kræver at lede, drive og udvikle organisationer med mange frivillige kræfter.
 • kan inspirere, motivere og lede (især mennesker, der ikke ligner dig selv).
 • kan undervise og facilitere møder.
 • har erfaring med at søsætte nye projekter og tiltag. F.eks. med at udvikle kreative politiske kampagner eller skabe engagement omkring nye fællesskaber.
 • har blik for andres potentiale og for, hvordan du kan være med til at udvikle dette.
 • har erfaring med fundraising.
 • kan formidle dig klart både mundtligt og skriftligt.

 

Dine vigtigste opgaver er:

 • Indgå i et team på to organisers, der sammen har ansvaret for opbygningen af en lokal borgeralliance på Nørrebro og Bispebjerg.
 • Afholde individuelle netværksopbyggende samtaler og rekruttere medlemsorganisationer til at indgå i en lokal borgeralliance.
 • Researche og kortlægge lokale organisationer, problemstillinger og muligheder for tværgående samarbejde.
  Organisere og lede inspirationsture og træningsforløb, og fungere som løbende sparringspartner for borgere og ledere fra den lokale borgeralliances medlemsorganisationer.
 • Udvikle strategier og kreative kampagner og aktioner, der kan samle og engagere lokale borgere om fælles sager.
 • Fundraise de fornødne midler (medlemskontingenter og fondsstøtte), der kan muliggøre den fortsatte udvikling af borgeralliancen.
 • Holde dig orienteret om relevante lokale og nationale politiske spørgsmål.

 
Vi tilbyder:

 • En to-årig ansættelse med løn efter forhandling.
 • Fleksible arbejdstider, men der må påregnes en vis mængde arbejde i aftentimer og i weekender.
 • Mulighed for træning og efteruddannelse i samarbejde med den britiske borgeralliance Citizens UK samt de amerikanske borgeralliancer tilknyttet Industrial Areas Foundation.

 

Hvem er vi?
Medborgerne har kontor på Tranevej, centralt i Københavns Nordvest-kvarter. Vi arbejder med at opbygge lokale borgeralliancer og introducere community organising som tilgang og som profession i Danmark. Derfor er vi især interesserede i at ansætte folk, der ser denne stilling som en vedkommende karrierevej, og ønsker at arbejde med at opbygge og udbrede lokale borgeralliancer over hele Danmark.
 

Spørgsmål?
Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte enten community organiser Andreas Lloyd på 3025 3049 / [email protected] eller formand for bestyrelsen Michael Wulff på 3027 0816 / [email protected].

Du kan læse mere om Medborgerne og community organisingmedborgerne.dk

Vi betragter mangfoldighed som en styrke, og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send din ansøgning samt, samt relevante bilag i en samlet pdf-fil til [email protected] senest kl. 12.00 fredag d. 11. marts 2016.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater fredag den 18. marts, så reservér meget gerne dagen til dette.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates