Medborgernes nyeste medlem: Imam Ali Moskeens Danske Afdeling!

Op til sommerferien har Medborgerne fået et nyt lokalt medlem, der ligger i hjertet af fuglekvarteret i Nordvest. Medborgerne er rigtig glade for at kunne byde Imam Ali Moskeens Danske Afdeling velkommen som nyeste medlem af borgeralliancen.

Imam Ali Moskeens Danske Afdeling (IAM DK) er en frivillig forening, som har til formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, samt at deltage aktivt og engageret i samfundslivet i Danmark og på internationalt plan. Som Sayed Asaad Hasan, der er ekstern ansvarlig for den danske afdeling forklarer det, handler deres arbejde i foreningen både om at afholde en masse forskellige aktiviteter for deres medlemmer og give folk en viden, der kan styrke dem i deres hverdag og gøre dem til aktive og engagerede medborgere.

“Dette arbejder vi på ved at afholde diverse programmer, arrangementer, kurser og sportsaktiviteter for medlemmerne. Det kan for eksempel være computerkurser, samfundsrelaterede debatter, uddannelsesdage, hyggeaftener, fællesspisning, fodbold og svømning.”

“Vi prøver desuden at lære foreningens medlemmer mere om det danske samfunds normer og værdier, og hvordan de på bedste vis kan integrere disse med islam, og dermed begå sig i det danske samfund og være en velfungerende og aktiv del af samfundet samtidig med at de har Islam som religion.”

Imam Ali Moskeens Danske Afdeling er allerede en del af det kampagnearbejde, som Medborgerne har startet ovenpå Mærkesagsvalget, der blev afholdt i netop Imam Ali Moskeen i maj måned. Derfor giver det rigtig god mening, at IAM DK nu også er blevet medlem af Medborgerne.

“Imam Ali Moskeen tror på mangfoldige fællesskaber. Vi tror på et mangfoldigt Danmark. Det kan vi kun skabe via åbenhed, så vi sammen kan arbejde for det fælles bedste. Vi er en del af Medborgernes borgeralliance for at vise et eksempel; uanset social baggrund, arbejde eller tro kan man med åbenhed arbejde sammen. Vi vil pionere med Medborgerne for at vise og inspirere til, at man i Danmark godt kan være forskellige og samtidig arbejde sammen for vores fælles bedste,” fortæller Sayed Asaad Hasan.

 

Imam_Ali.jpg

Aymen Alwali og Asaad Hasan fra Imam Ali Moskeens Danske Afdeling.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates