Praktikant hos Medborgerne efterår 2018

Medborgerne – en lokal borgeralliance på Nørrebro og Nordvest – søger handlekraftige og engagerede praktikanter for efterårssemesteret 2018.

Praktikanterne vil arbejde på Medborgernes opsøgende relationsarbejde og med udviklingen af konkrete politiske kampagner, der skaber mærkbar forandring for bydelens borgere.

Medborgerne er en lille organisation, og arbejdet kræver fleksibilitet, selvstændighed og engagement. Til gengæld vil du få en unik mulighed for at lære det håndværk det er at organisere borgere og lokale fællesskaber, så de sammen kan skabe konkrete forandringer i deres egen hverdag. Du vil få lejlighed til at prøve kræfter med forskellige opgaver fra alt fra at skrive pressemeddelelser og holde oplæg til at planlægge træningsforløb og politiske aktioner. Opgaverne vil selvfølgelig blive tilpasset til den enkelte praktikants færdigheder og personlige udviklingsmål.

 

Dine vigtigste opgaver vil være:

 • Indgå i Medborgernes organiser-team på Nørrebro og Bispebjerg.
 • Afholde individuelle netværksopbyggende samtaler med lokale borgere med henblik på at engagere dem i Medborgernes kampagner og øvrige arbejde.
 • Researche og kortlægge lokale organisationer, problemstillinger og muligheder for tværgående samarbejde.
 • Deltage i planlægningen af kampagner, strategier og aktioner, der kan samle og engagere lokale borgere om Medborgernes mærkesager.
 • Følge op med lokale borgere og fællesskaber med telefonopkald, e-mails og SMS’er i forlængelse af de enkelte kampagner og aktiviteter.
 • Indtaste, bearbejde og analysere data fra kampagneaktiviteter.
 • Udvikle Medborgernes online tilstedeværelse på sociale medier, hjemmeside osv.
 • Holde dig orienteret om relevante lokale og nationale politiske spørgsmål.

 

Vi leder efter praktikanter, der:

 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet og trives med stor frihed og stort ansvar.
 • Kan multi-taske, planlægge, prioritere og afslutte opgaver indenfor en klar deadline.
 • Har grundlæggende kendskab til problemstillinger ifht. social og kulturel ulighed i København, og som brænder for social retfærdighed, demokratisk handlekraft og stærke lokalsamfund.
 • Kan møde og arbejde med alle slags mennesker på tværs af sprog, kultur og religion.
 • Kan formidle klart både mundtligt og skriftligt.
 • Har erfaring med – eller mod på at lære – at undervise og lede møder.
 • Har erfaring med – eller mod på at lære – politisk kampagnearbejde.

 

Vi leder efter studerende, der kan indgå i vores team på deltid eller fuldtid mindst 10 uger i efterårssemestret 2018.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke, og opfordrer derfor alle studerende uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Vi vil prioritere ansøgere, der har lokalkendskab til Nørrebro og Nordvest og erfaring med at indgå i og/eller arbejde med lokale fællesskaber og minoritetsgrupper. Vi også især interesserede i ansøgere, der har sprogkundskaber, der gør dem i stand til at indgå i og opsøge disse fællesskaber.

Vilkår

Praktik-pladsen er ulønnet. Vi udfylder selvfølgelig al det fornødne papirarbejde, der skal til for at du kan få godskrevet din praktik hos din uddannelsesinstitution. Vi tager vores rolle som arbejdsgiver og vejleder alvorligt, og sørger for løbende samtaler med fokus på faglig udvikling.

Spørgsmål?

Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte sekretariatsleder Tea Fromholt på 23315202 eller [email protected]

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning samt dit CV og øvrige relevante bilag i en samlet pdf-fil med overskriften “praktikant efterår 2018” til [email protected].

Deadline for ansøgning er 27. april 2018. Samtaler vil blive afholdt løbende.


Kort om Medborgerne

MEDBORGERNE er en borgeralliance, der organiserer lokale fællesskaber i Københavns Nørrebro og Nordvest-kvarter. Pt. består alliancen af 14 lokale fællesskaber, der dækker alt fra foreninger og skoler til kirker og moskéer.

 

Vi organiserer os, så vi sammen kan løse de lokale problemer, der berører os alle, men som ingen af os kan løse alene. Vi arbejder for det fælles bedste – et retfærdigt og værdigt samfund med plads til os alle. Vi står sammen om de mærkesager, vi vælger – ikke på trods af, men i kraft af vores indbyrdes forskellighed.

 

Vores arbejde er støttet af TrygFonden og Tuborgfondet. Vi laver kampagner for at sætte vores mærkesager på dagsordenen og forpligte lokale beslutningstagere på dem, så vi sammen kan skabe langsigtede, bæredygtige forandringer i vores lokalsamfund.

Læs mere om vores arbejde på medborgerne.dk

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates