Lokale unge kæmper for flere fællesskaber gennem holdsport

Unge går sammen om at sikre flere idrætsfaciliteter på Ydre Nørrebro

10 unge mænd og kvinder mellem 18 og 24 år er gået sammen for at handle på deres drøm om, at alle børn og unge på Ydre Nørrebro kan dyrke holdsport i deres egen bydel.

De unge er godt i gang med at udvikle deres vision om et idrætsanlæg og undersøger bl.a., hvor anlægget kan ligge og hvor mange børn og unge, der vil få let adgang til et aktivt fritidsliv. De fleste unge i gruppen er selv vokset op på Ydre Nørrebro og vil sørge for at andre børn og unge fremover får endnu bedre muligheder end de selv havde for at dyrke fællesskaber og gode relationer gennem holdsport.

Akut behov for hyperlokale faciliteter og stærke fællesskaber

De unge ser dagligt andre unge hænge i gaderne på Ydre Nørrebro uden gode muligheder for at tilvælge sunde aktiviteter i lokalområdet. Der er mangel på frirum for unge og mange unge går glip af muligheden for at blive en del af de eksisterende stærke lokale fællesskaber. Ydre Nørrebro kan ikke tilbyde børn og unge lokale faciliteter til holdsport som f.eks. fodbold og derfor tager de lokale rollemodeller ud af bydelen for at dyrke deres sport. Dermed går lokalområdet glip af gevinsterne ved at have stærke lokale borgere.

Talent, rollemodeller og fællesskaber tabes på gulvet

Mange børn og unge er interesserede i sport og flere lokale talenter er blevet ansat på kontrakter og spiller for klubber uden for København. Mange unge må søge væk fra Ydre Nørrebro for at dyrke deres sunde fritidsinteresser, da der er særligt pres på fodbold, hvor det synes umuligt at skaffe banetider. Lokale forbilleder og stærke fællesskaber er nødvendige, hvis vi skal vende udviklingen og for at skabe det er der brug for flere faciliteter til at dyrke idræt og især holdsport. De unge vil sikre fastholdelse af de menneskelige ressourcer og talenter i lokalområdet, så de kommer de lokale børn- og ungefællesskaber til gavn. Ifølge de unge skal det ske med lokalområdets rollemodeller som centrale aktører i udvikling og drift af de mange aktiviteter og fællesskaber, som idrætsanlægget vil generere.

Har løbet panden mod en mur - indtil nu

De fleste af de unge initiativtagere kommer fra fodboldforeningen Nørrebro FF og har i mere end et år forgæves forsøgt at løse problemet med manglende idrætsfaciliteter. De har forsøgt at navigere i de lokaldemokratiske beslutningsprocesser så godt de kunne, men har indtil videre ikke oplevet, at det gav pote. Derfor har de valgt at tage sagen op gennem ungesporet i Medborgerne og vil samle bydelens børn og unge om arbejdet på at få politikerne til at afsætte de nødvendige midler.

De unge har en oplevelse af at selv lokalpolitik foregår langt fra deres virkelighed og at chancen for indflydelse er meget lille. Unge Medborgere-indsatsen er til for at støtte unge i at få en stemme og få medindflydelse på sager, som vedrører dem. Med værktøjer fra metoden Community Organising vil gruppen organisere sig sammen med andre ungefællesskaber på Ydre Nørrebro. På den måde får de erfaringer med at forbedre deres lokalsamfund, som de kan bruge ift. endnu flere sager, der påvirker unge negativt.

Vil gøre Ydre Nørrebro kendt for sport og gode fællesskaber

Ydre Nørrebro kommer oftest i medierne pga. skyderier og bandeaktivitet, men de unge arbejder hårdt på at ændre den fortælling. De vil sikre unges muligheder for at dyrke holdsport, da de mener, at det er vejen til nye sunde fællesskaber og endnu tættere relationer. De har netop selv oplevet at holdsport har bidraget enormt til deres egen personlige udvikling. Med de flere idrætsfaciliteter håber de unge at der associeres til talent og fællesskab, når unge fortæller at de er vokset op på Ydre Nørrebro. Idrætsanlægget vil ifølge de unge sikre de nødvendige forudsætninger for at lokalområdet kan danne rammer for mange fremtidige sportslige og sociale succeshistorier.


Tuborgfondet har med en bevilling sikret arbejdet med at støtte lokale unge i at skabe konkrete forbedringer de næste 3 år.


 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Vær med Spred budskabet

get updates